4 Ekim 1921

Afyon ovasına hakim sırtlar ve Güzelim Dağı'nın elde tutulması için yapılan savaşlar, bazı tepelerin Yunanlıların eline geçmesi ile sonuçlandı. 6. Tümen de dün aldığı bazı mevzileri terk etmek zorunda kaldı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Meclis Başkanvekili Hasan Fehmi Bey, dünkü istifasını geri aldı. Meclis, hasta olan Türk dostu Fransız yazarı Piyer Loti'ye geçmiş olsun demek için Dışişleri Bakanlığı'nı görevlendirdi. Meclis'in gizli oturumunda, yurtta asayişsizlik ve Koçkiri İsyanı tartışıldı. İçişleri Bakanı Refet Bey, bastırma hareketi sırasında hatalı hareket edildiğini kabul etti. İsyan elebaşları dışında kalanların affedilmesi, suçsuz halka zulmedenlerin ise cezalandırılması istendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Fethi Bey'in not defterinden: Fransız esirleri meselesi Meclis'te aksiseda yaptı. Yusuf Kemal Bey de güvenilir değil. Akşam; Edip, Yusuf Kemal, ben, Manir, Sarrao ve Franklin yemek yedik ve briç oynadık.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin, Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa'yı kabul ederek, içinde bulundukları sıkıntılı durumdan ötürü 50 milyon Altın Ruble yerine 20 milyon altın ruble ve askeri yardım yapabileceklerini söyledi. Bir grup Sovyet yardımı altın daha Ankara'ya ulaştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Hindistan'da, içlerinde Gandi, Nehru, Ansari de bulunan Hindu ve Müslüman 47 ünlü kişi bir bildiri yayımlayarak İngiltere hükümetiyle ilişkinin kesilmesini istediler. Bildiride "Hint askerlerinin Araplar, Türkler, Mısırlılar ve benzeri milletlerin özgürlüklerini ellerinden almak için hizmet etmesi, milli onura aykırıdır. İngiltere hükümetiyle ilişkiyi kesmek, herkesin görevidir" denildi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İngiliz Haberalma Örgütü'nün Ankara'nın Haberalma Örgütü hakkında raporu: Propaganda, casusluk ve karşı casusluk işlerini yürüten istihbarat merkezi, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti'dir. Kazım Paşa tarafından kuruldu. Roma, Zürih, Berlin, Paris ve Moskova'da dış şubeleri var. İstanbul'da Felah Grubu, Fransız karargahı ile ilişkilidir. Anadolu'ya uzman gönderir, silah ve malzeme kaçırır. Anadolu'da karşı-casusluk işlerini A.P (Ayın Pe) yürütür.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yunan muhalefet organı Politia, Hükümet'e çatıyor: Hükümet bütün gayretlerini sarf etmiştir. Memleket bütün kuvvetiyle savaş alanına çıkmamıştır. Genelkurmay tamamen dağıldı. Kral'a kumandanlık verilmemiştir. Avrupa gazeteleri, Küçük Asya'da Kral'ın zaferi elde ettiğini yazıyorlar. Bu bir yalandır. Millet Meclisi hemen toplanmalı, halk temsilcileri durumun önemini kavramalıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Daily Telgraph'ta Yarbay Rennington: Ankara açıktan açığa Bolşeviklerle işbirliği yapıyor. Kuvvete başvurmaksızın onunla anlaşmak mümkün değildir. Fransızların yolunu izleyemeyiz. Ankara Hükümeti, yenilgiyi tescil eden bir anlaşmayı kabulden çekinen ve direnç gösteren tek hükümettir


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG