4 Eylül 1920 Cumartesi

İçişleri Bakanlığı'na, 98 oyla Tokat Mebusu Dr. Nazım Bey seçildi. Mustafa Kemal'in adayı Refet Bey ise 65 oy alabildi. Anadolu'da sosyalist kadroların ileri gelenlerinden Dr. Nazım Bey'in istifa ettirilmesi için Mustafa Kemal, Çerkez Ethem'i kullanacak, kendisini de ziyaretine kabul etmeyecek, bunun üzerine Nazım Bey, yarından sonra istifasını verecektir. Yerine Refet Bey seçilecektir. İçişleri Bakanlığı, Hakkı Behiç Bey'in 2 Ağustos'ta istifası ile boşalmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Diyarbakır Mebusu Hacı Şükrü ve 80 arkadaşı, Meclis Başkanlığı'na verdikleri bir önergede, ordunun geri çekilmesi karşısında cephe gerisindeki savunma kaynaklarının harekete geçirilmesi için mebusların özel görevle gönderilmesini istediler. Önerge Meclis'te 9 Eylül'de okunacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


TBMM Hükümeti'nin ilk Roma temsilcisi Cami Bey, görev yerine gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


5 Kasım 1 9 19'da kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkanı Melek Hanım, Sivas'tan Meclis Başkanlığı'na çektiği telgrafta, Yunan zulümlerini kınadı. Telgrafta "Bize düşen görev, asker kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamaktır. Bunu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz" denildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Ali Fuat Paşa'nın 2 tarihli cevabına karşılık vererek, hükümet merkezini Sivas'a taşıma işini daha sakin bir zamanda yapmayı düşündüklerini, böylece olayın halk üzerinde yapacağı olumsuz etkinin de daha az olacağını anlattı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG