4 Kasım 1919 Salı

Suruç ve Birecik Fransızlar tarafından işgal edildi. Mustafa Kemal, Kayseri Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Emrullah Bey’e ve Topçu Binbaşı Kemal Bey’e gönderdiği gizli emirde, Adana çevresinde gerilla savaşı yapmalarını istedi, bunun için görevlendirilen kişileri ve yapılacak işleri bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 211)


Harbiye Bakanı Cemal Paşa, Mustafa Kemal’in dünkü teline karşılık vererek, seçimlere baskı yapılmasına meydan verilmemesini, Hükumet işlerine müda­halenin hemen önlenmesini istedi. Meclisin İstanbul’da toplanması zorunlu­luğu üzerinde durdu, Mustafa Kemal’in cevabı yarın. Temsil Kurulu, Meclisin İstanbul’da ya da Anadolu’da, toplanması ile ilgili olarak Merkez kurullarının görüşlerini sordu Mustafa Kemal, Kara Vâsıf Beyin 30 tarihli raporunu cevapladı ve Meclisin İstanbul’da toplanması­nı isteyenlerin görüşlerine itibar edilemeyeceğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 211)


Ingiliz Yüksek Komiserliği memurlarından Hohler’in raporu: Parlamentonun Bursa’da toplanması çıkarlarımıza uygundur, Böylece Türkler İstanbul’dan çıkmış olurlar. İstanbul, küçük bir Türk devleti için fazladır. Osmanlı Haneda­nı tükenmiş görünüyor. Türkler, İngiltere’ye karşı gelemezler, ancak şiddet davranışından anlarlar. İstanbul’un Uluslararası bir şehir olarak yönetimi güç olursa, İngilizlerin elinde rehin tutulabilir. Yüksek Komiser Robeck, raporunda Padişah’ın Yıldız’da endişeli bir bekleyiş içinde oturduğu­nu bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 213)


Delhi’de Türkiye lehinde miting yapıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 213)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG