4 Mart 1919 Salı

-Damat Ferit Paşa’nın ilk hükümeti kuruldu. İttihat ve Terakki Kabinesi’nin işbaşından uzaklaşmasından sonra bu 4.hükümet. 14 Ekim’de kurulan İzzet Paşa, 11 Kasım,13 Ocak, 24 Şubat Tevfik Paşa hükümetleri birer geçiş hükümetleri sayılıyor, İngilizleri ve Hürriyet İtilaf Fırkasını tam olarak memnun edemiyordu. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 156)

-İtalyan ‘Corriyere Della Sera’ gazetesi, ‘İtalya’nın doğal hakları tanınmazsa, gizli anlaşmaların açıklanacağını’ bir tehdit olarak ileriye sürdü. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 269)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG