4 Ocak 1919 Cumartesi

.

-Padişah mebuslar meclisi için yapılacak seçimleri barışın imzalanmasından sonraya erteleyen hükümet kararını imzaladı. Mebuslar meclisi’ni 21 Aralık’ta kapatan padişah millet temsilcilerinin kendisine ve İngilizlere boyun eğmeyerek sorun yaratacağından çekiniyor. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 83)

-Ordu kumandanı Yakup Şevki paşa, kars’tan Harbiye Nezareti’ne telgrafında Serdarabat, Erivan ve Iğdır Müslüman halkına Ermenilerin yapmakta oldukları zulmün önlenmesi için İtilaf hükümetlerine başvurulmasını istedi. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 84)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG