4 Temmuz 1921

Harington, Dışişleri Bakanı İzzet Paşa aracılığı ile Mustafa Kemal'e bir mesaj göndererek İzmit veya İnebolu'da bir İngiliz savaş gemisinde onu dinleyebileceğini bildirdi. İzzet Paşa mesajı Hamit Bey'e verdi. Hamit Bey, haberi doğrulamak için Yüksek Komiser Yardımcısı Rattingan'la görüştü. Bu görüşmeye karşı olan Rattigan gururlu konuştu. İngiltere'nin gerektiğinde Kemalistleri ezebileceğini ileri sürdü. Hamit Bey, raporunu, mesajla birlikte Harington'un sağladığı Speed gemisi ile birlikte Zonguldak'a gönderdi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Kocaeli Müfrezesi, Yunanlıların boşalttığı Karamürsel'e girdi. Karamürsel 25 Haziran 192o'de İngilizler, daha sonra da 3 defa Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Son Yunan işgali 29 Haziran'a olmuştu. Yalova'nın da boşaltıldığı haber alındı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Karadeniz'de nakliyata engel olamayan Yunanlılar Ereğli'yi bombaladılar


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Vahdettin'in tahta çıkışının 3. yıldönümü. Yapılan açıklamada, Padişah'ın kutlamaları kabul edeceği bildirildi. Top atılmayacağı, tören ve şehrayin yapılmayacağı, yalnızca camilerin ışıklandırılacağı belirtildi. Bazı yerler, bayraklarla donatıldı. Önceki yıl Padişah'ın tahta çıkışı Sivas ve Erzurum gibi şehirlerde de kutlanmış, Mustafa Kemal de kendisine bir telgraf çekmişti. Geçen yıl ise içinde bulunulan durum nedeniyle tören yapılmamıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Dr. Nazım, Enver Paşa ile birlikte geldiği Moskova'dan Avrupa'da bulunan Cavit Bey'e yazdığı mektupta, yolculuğunu ve Moskova'daki hayatı anlattı. Emperyalizme karşı mücadele için Sovyetler'den yardım istediklerini belirtti ve Ankara Hükümeti'nin kendilerini yurda sokmama kararını eleştirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İkdam'da Yakup Kadri: Ankara Yolunda... Her adımda bizi onlardan ayıran bir uçurum var. Son zamanlarda halka doğru gitmek isteyen İstanbullu gençlik, kendisinden çok şey feda etmeye, ruhunu temizlemeye mecburdur.


Açıksöz'de İ. Habib: Köy Sevgisi: Köylüyü seversen onu kazanmaya bak. Kalbine gir. Kalbini ona açarak, onu kendine eşit tutarak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG