5 Aralık 1919 Cuma

Maraş mutasarrıfı, belediyede toplanan halkın Türk, Kürt, Yahudi, Ermeni, kardeş olduklarını ve kardeşçe yaşamak zorunda bulunduklarını, Fransızları kovmak için elbirliği etmeleri gerektiğini anlattı. Toplantıya katılanlar mem­nun ayrıldılar. Maraş’ta Fransız komutanlığı 150 altın göndererek bunun yok­sul halka dağıtılmasını istedi. Belediye başkanı ve müftü, parayı dağıtmayı red­dettiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 264)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG