5 Haziran 1920 Cumartesi

İngiliz Kralı V.George, Padişah Vahdettin'in 27 Mayıs tarihli mektubuna cevap verdi. Türkiye'nin geleceğinin İtilaf yönetimlerinin elinde olduğunu, bu yönetimlerin adaletli bir barış anlaşması hazırlamak için uzun süre sabır ve gayret gösterdiklerini ileri süren Kral, İtilaf Devletleri'nin bütün taraflara adilce davranacaklarına güvenilebileceğini de yazdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 72)


Yozgat'ın tanınmış derebeylerinden Çapanoğulları, Ankara Hükümeti aleyhindeki propagandalarını açıktan açığa yapmaya başladılar. Çorak bucağındaki haberalma memuru, Çorum Mutasarrıflığı'na yazdığı raporda, Çapanoğullarının bölgedeki çalışmalarını anlattı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 72)


Bugün Kuvayı Milliye'ye karşı harekete geçmesi kararlaştırılmış olan Kuvayı İnzibatiye'nin bu hareketi firarlar nedeniyle ertelendi. Bazı erler ve çavuşlar cephane sandıklarını da yanlarına alarak Kuvayı Milliye'ye katılıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 72)


Mustafa Kemal, "Halk Hükümeti"nin dışişleri örgütünü yeniden düzenlemek üzere görüşmelerde bulunmak için Roma'da bulunan eski büyükelçi Galip Kemali Bey'i Ankara'ya çağırdı. Damat Ferit Hükümeti'nin dün görevine son verdiği Galip Kemali Bey, aynı zamanda İstanbul'a çağrılmıştı. O, Ankara'ya Moskova ve İslam dünyası ile ilişkilere geçilmesi gibi bazı tavsiyelerde bulunacak "Dışişleri teşkilatı yapmanın zamanı değildir" diyerek karısının hastalığını ileri sürüp Ankara'ya gelemeyeceğini bildirecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 72)


Suriye Kralı Emir Faysal, Curzon'a yazdığı mektupta, Fransız kuvvetlerinin Kilikya'yı Türklere bırakması tasarısından duyduğu kaygıları anlattı ve ortak düşmana karşı Fransa ile İngiltere'ye dostluk elini uzatıp yardım istediğini bildirdi. Mekke Şerifi'nin oğlu olup 1913'te Osmanlı Meclisi'ne giren Faysal, 1915'te İngilizlerle birlikte çöl harekatına katılmış, bu yılın 8 martında Suriye Krallığına seçilmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 72)


Kılıç Ali anlatıyor:


4 Haziran 1920’de Yozgat’tan hareket ederek iki gün sonra Akmağdeni’ne vardım. Durumu Genelkurmay’a bildirdi. Öncelikle Yozgat’ta bulunan Çapanlardan Celal’in tutuklanıp vatana ihanet suçuyla cezalandırılması, bu bölgede üç günlük genel af ilan edilmesine izin verilmesi ve bu süre geçtikten sonra teslim olup af dilemeyenlere gerekli şiddette cezaların verilmesi için bana geniş yetki tanınmasını ve derhal sıkıyönetim ilan edilmesini rica ettim.


(kaynak: Kılıç Ali’nin Anıları / Derleyen: Hulusi Turgut / Syf 119)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG