5 Kasım 1918 Salı

İngilizler Musul’dan sonra İskenderun’a yöneldiler.


Mustafa Kemal kendisine bağlı birliklere verdiği emirde, İskenderun işgaline silahla karşı konulmasını istedi, bu durumu Savaş Bakanlığı’na bildirdi.

Savaş Bakanlığı görevini de yürüten Sadrazam Ahmet İzzet Paşa Mustafa Kemal’a verdiği yanıtta özetle şunları söylüyordu;

'Antlaşma hükümlerine göre İngilizlerin İskenderun’u işgale hak ve yetkileri yoktur, ancak Halep civarındaki ordularını beslemek için İskenderun’dan yaralanmak istemeleri de haklı bir istektir. İngiliz temsilcisi sözlü olarak teminat verdiği için, bu centilmenliğine karşılık iyi bir davranış olarak İskenderun

limanından İngilizlerin erzak vesaire taşımacılığı yapmasına izin verilmesine de sakınca görmüyorum.'


(Kaynak: Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 32)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG