5 Mart 1920 Cuma

İstanbul’da bütün gün, kimin başbakan yapılacağı konusunda tahminler yürütüldü, çalışmalar yapıldı. Damat Ferit, Ali Kemal, Rahip Fru, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ali ve başkaları, Damat Ferit’in Baltalimam’ndaki köşkünde ve Ali Kemal’in evinde yoğun çalışmalar yaptılar. Meclis Başkam Celalettin Arif Bey, Padişah’ı ziyaret etti. Vahdettin, milletle kendi arasında tam bir uyum olduğunu söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


Londra Konferansında Türkiye tartışılıyor. Lloyd George, Maraş’ta Türklerin kazandığı başarı üzerine İstanbul’un işgalini teklif etti. “Yunan askerleriyle bir­likte Türkiye’de 160.000 askerimiz var. Türklerin ise 80.000. Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yunanlılardan meydana gelen her iki asker, bir Türk askerini yene- mez ise bu konferansı durdurup Türklerin bütün isteklerini kabul edelim” de­di. Banş şartlarının kuvvet yoluyla kabul ettirebileceğini savundu. Mustafa Ke­mal’in adî bir çeteci değil, Erzurum valisi olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Baka­nı Curzon, Mustafa Kemal’in tutuklanmasını imkânsız gördüğünü söyledi. İtalyan İmperiali, İstanbul işgal edilirse, mebusların başka bir yerde toplanabi­leceklerini söyledi. Fransız Paleologue, sonu olmayan bir hareketten sakınılma­sını ihtar etti. Venizelos, Türk Meclisi’nin kapatılmasını önerdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


Yüksek Komiser Robeek’ten Curzon’a: Üç yüksek komiser, aramızda Türki­ye’nin durumunu görüştük. Fransız komiseriyle ben, İstanbul’un işgal edilme­sini ve millî hareket liderlerine karşı sert tedbirler alınmasını istiyoruz. İtalyan yüksek komiseri buna karşı çıkıyor. Yumuşak bir banş ve Türklerin de banşgörüşmelerine çağrılmasını istiyor. Derby’den (Paris), Curzon’a: Fransız dış­işleri bakanıyla görüştüm. İstanbul’un işgalinden müthiş korkuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


Urfa’da Kuvayı Milliye, Fransızlar üzerine saldırıya geçti. Şiddetli çarpışmalar saat 21’e kadar sürdü. Türklerden ıoo’den fazla kişi öldü. Ermeni nüfusun yoğun olduğu Adana’nın Zeytin Kasabası’nda iki taraf arasında olaylar başla­dı. Antep batısında Kilis yolu üzerinde, Millî Kuvvetler, devriye gezen Fransızlara saldırdı. Fransızların işgalinde bulunan Haruniye’de 300 mevcutlu Kuvayı Milliye kuruldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


Millî kuvvetler Biga’ya girdi. Anzavur’un adamları Kuvayı Milliye’ye hizmet sunmaya başladılar. Anzavur Biga’ya 17 . Şubat’ta gelmiş, karargâh kurmuş, köy muhtarlarından Kuvayı Milliye’den şikâyet eden bir yazıya imza alınmıştı. Bir İngiliz savaş gemisi, Anzavur’u des­teklediğini göstermek için Bandırma’ya demir attı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


Kâzım Karabekir, Mustafa Kemal’in 3 tarihli yazısına cevap vererek Karakol Cemiyeti’nin Ruslarla yaptığı yardım anlaşması konusunda görüşlerini bildir­di. Böyle bir anlaşmayı Karakol Cemiyeti’nin yapmasına karşı olduğunu, an­cak bunun tekzibinin de doğru olmayacağını yazdı. Bolşeviklerle bağlantının devam ettirilmesini önerdi, erken yapılacak bir hareketin, İtilaf Devletleri’yle azınlıkların İstanbul’u Türklerden almalarıyla sonuçlanabileceğini “Bizi kurta­racak olan” Bolşevizmin ancak Erzurum’dan gelebileceğini ileri sürerek Kara-kol Cemiyeti ile anlaşmayı Kızılordu adına imzalayan İlyaçef in bir İngiliz ca­susu olabileceğine dikkati çekti. Mustafa Kemal, böyle bir anlaşmayı Temsil Kurulu olarak tanımadıklarını bildirerek Karabekir’den bunun tekzip edilme­sini istemişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


İtalyanlar, Antalya silah deposundan nöbetçilerini çektiler. Refet Bey’in görüşmeleri sonucu İtalyanlar, tüfek ve cephanenin Ege’deki Kuvayı Milliye’ye taşınmasına göz yumuyorlar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


Demirci Mehmet Efe, Meclis Başkanlığı’na çektiği telde, Yunan saldırısı karşı­sında Hükümet’in niçin Kuvayı Milliye’nin elini kolunu bağladığını sordu. Telgraf Meclis’te 13 Mart’ta okunacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


Tasviri Efkâr: Kürtlerin sadakati. Kürt mebusların muharririmize beyanatı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 409)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG