5 Mayıs 1920 Çarşamba

Önceki gün seçilen ilk bakanlar kurulu, Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Kurulu ile Hükümet arasında devir teslim yaptı. Emperyalizme karşı kimlerle işbirliği yapılacağı tartışıldı. Dışişleri Bakanı Bekir Sami ve İktisat Bakanı Yusuf Kemal Beyler, Sovyet Rusya ile görüşmelere memur edildi. Bu iki bakan 11'de yola çıkacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Kastamonu'dan sevkedilen milli kuvvetler, isyancıların elinde bulunan Gerede'de baskına uğradı, kasabaya giremeyerek Çerkeş'e geri dönmek zorunda kaldı. Postlu Mestan Efe komutasındaki gönüllüler Denizli'den Anzavur'un üzerine gönderildiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Antepliler, Meclis'e çektikleri telgrafta, Antep'ten mebus seçilen Kuvayı Milliye Komutanı Kılıç Ali'nin savaşın sonuna kadar izinli sayılmasını istediler. Mustafa Kemal, kahramanca direndikleri için Antep halkına Meclis adına teşekkür etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Konya'da milli mücadele aleyhine bir örgütlenme açığa çıkarıldı. Sekizi asker kaçağı 36 kişi Divanıharbe verildi. Yakalananların tarafları yarın silahlı bir toplantı yapacaklar. Mustafa Kemal, daha sonra suçluların bağışlanması için Meclis'e aracılık yapacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Karabekir, Baku'da Türk Komünist Fırkası'na yazdığı mektupta, Ankara'nın Sovyet Rusya ile ilişki kurmak için yaptığı hazırlığı anlattı. Mustafa Kemal'in 26 Nisan'da Lenin'e yazdığı mektubu bildirdi. Azerbaycan'dan borç para alınmasını istedi. Karabekir Meclis'e de, Bolşeviklere bir an önce yetkili bir kurulun gönderilmesini önerdi. Lenin; Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'ne (Nerimanof) çektiği telgrafta, Azerbaycan ve Rusya'nın işçileriyle köylülerinin ittifakını övdü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Başbakan Venizelos, parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ı yabancıların aleti haline getirdiği suçlamasını reddetti. Kralcı muhalefete ( 14 Kasım seçimleriyle iktidar olacaklardır) çattı. "Bugün Yunanistan, Avrupa'nın kararını Türkiye'ye kabul ettirecek en kuvvetli orduya sahiptir" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Curzon'un talimatı: Türk Hükümeti'ne (İstanbul) verilecek en yararlı öğüt, barış şartlarının kararlaştırıldığı şu anda, şifa hapını bir an önce yutmak, imparatorluktan kendilerine kalan yerlerde İngilizlerin rehberliği ile düzeni sağlamaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Çankırı gençleri, Gençler Mahfeli adlı bir dernek kurarak örgütlendiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Akşam: Müttefikler vereceğimiz cevabı da müzakere edecekler. / İzmir'in ithalat, ihracat, ticaret ve saadeti gittikçe sönüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


İzmire Doğru'da Vasıf Çınar'ın yazısı: Artık hiç bir millet esir olarak yaşayamaz. Anadolu'nun bütünlüğü esasına uymayan kararları Türkler kabul edemez. Anadolu, Damat Ferit Hükümeti'ni gayri meşru ve hain olarak nitelemektedir. Kuvayı Milliye'ye dayanmayan bir hükümet, hiçbir barış anlaşması yapamaz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 25)


Nutuk’tan/


Efendiler, Çopur Musa olayından önce bir ayaklanma olayı da Konya’da oldu. 5 Mayıs 1920 tarihinde, Konya’da bir fesat derneği keşfedildi.


Bu dernek üyelerinin ileri gelenleri tutuklanmaya başladı. Bir gün sonra, tutuklanmakta olan bu ileri gelenler, halkı da kışkırtarak Konya içinde silâhlı bir toplantı yapmaya giriştiler.


Bir kısım halk da silâhlı olarak dışarıdan gelerek hep birlikte isyan ettiler. Konya’da bulunan komutan, elindeki kuvvetlerle cesurca hareket ederek âsîleri dağıtmayı ve önayak olanları tutuklayıp takip etmeyi başardı.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG