5 Mayıs 1921


Meclis'in gizli birleşiminde 1921 yılı bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapıldı. Maliye Bakanı Ferit Bey, yaklaşık 108 milyon gidere karşılık, 72 milyon lira gelir olduğunu, giderlerin yüzde 62'si olan 67,5 milyon liranın milli savunmaya ayrıldığını, mali durumun zorluklar içinde bulunduğunu söyledi. Mebuslar, bütçenin yerinde harcanmasını, memur kadrolarının, maaşların kısılmasını istediler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Doğu Ordusu Komutanı Kazım Karabekir, Sarıkamış'taki karargahından Meclis'e ve Genelkurmay Başkanlığı'na bildiriyor. "Bolşevizm'le komünizmin esaslarını taşıyan 85 maddelik Halk Şuralar Fırkası Programı Anadolu'ya gönderilmeye başlandı. Moskova'da Enver, Bedri, Naim Cevat bastırmış. Karahan, Çiçerin, Enver'in Anadolu'ya geçmesini istiyorlarmış. Hükümet Enver'den hesap sormalı, manevi şahsiyetini bitirmelidir."


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Güney Cephesi'nin kaldırılması üzerine kendisine önerilen Milli Savunma Bakanlığı'nı kabul etmeyen Refet Paşa, Kastamonu-Ecevit'te dinlenmeye çekiliyor


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Kastamonu'ya bağlı Akkaya bucağı gençleri, davul zuma eşliğinde oyunlar oynayarak askerlik yoklamasına gittiler. Önlerinde "Alnı açık ve temiz yürekli Akkaya'nın 316 tevellütlü efradı" yazılı kırmızı flamayla Kastamonu'ya gelen gençleri, halk ilgiyle izledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


KARAHİSARI SABİH MUTASARRIFLIĞI’NA

Türkiya Büyük Millet Meclisi Riyaseti

Kalemi Mahsus Müdüriyeti

Adet 6/511


Karahisar Sahib Mutasarrıflığı’na


24 Nisan 337 (1921) tarih ve 185 numaralı yazıya cevaptır.


Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Karahisar Heyeti Merkeziyesi’nin bu gün faaliyet halinde bulunan üyelerinin kimlerden ibaret olduğunun ve riyaset vazifesinin kim tarafından yapılmakta bulunduğunun açık olarak bildirilmesini rica ederim, Efendim.


Türkiya Büyük Millet Meclisi Reisi

Mustafa Kemal

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG