5 Nisan 1920 Pazartesi

Damat Ferit Hükümeti kuruldu. Bu, Damat Ferit’in dördüncü başbakanlığı. İlk üç hükümetini, araya başka bir hükümet girmeksizin 4 Mart, 19 Mayıs, 21 Temmuz 1919 tarihlerinde kurmuş olan Damat Ferit, 30 Eylül 1919’da istifa ederek yerini Anadolu ile uzlaşan Ali Rıza Paşa Hükümeti’ne bırakmak zorun­da kalmıştı. Beşinci Hükümeti’ni 31 Temmuz 1920’de kuracak olan Damat Ferit, Anadolu Hareketi’ni ezmeyi bu sefer de başaramayacak ve 16 Ekim 1920’de istifa ederek yerini Tevfik Paşa Hükümeti’ne bırakacaktır. Damat Fe­rit’i dördüncü defa başbakanlığa getiren Padişah iradesi, bir İngiliz yüzbaşının önünde okundu. İradede ona Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hakkından ge­linmesi emri verildi. Hükümet programında “sulh ve sükûn” Öğütlendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)


Damat Ferit Hükümeti: Başbakan: Damat Ferit Paşa: Dışişleri: Damat Ferit Paşa; Harbiye: (vekâleten) Mehmet Sait Paşa (20’de Damat Ferit Paşa); Bah­riye: Mehmet Şerif Paşa; İçişleri: İçişleri eski Bakanı Reşit Bey; Adalet: Ali Rüştü Efendi; Eğitim: Fahrettin Bey; Bayındırlık: İstanbul Belediyesi eski Başkanı Operatör Cemil Paşa, Ticaret ve Tarım: Hüseyin Remzi Paşa; Ev­kaf: Hüseyin Rıfat Paşa; Şeyhülislam: Dürrizade Abdullah. İngiliz Muhipler Cemiyeti Başkanı Sait Molla da Adliye Müsteşarlığına getiriliyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)


Dün zorla Ankara’ya getirilen Fahrettin Bey, İsmet Bey’le birlikte Konya’ya gönderildi. 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin Bey, bu gece İstanbul’un emirlerine uymaması konusunda ikna edildi. Yarın bir bildiri yayımlayacak olan Fahrettin Bey Ankara’nın emrine girdiğini açıklayacak, emrindeki subay­ları da buna ikna edecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)


Senato son toplantısını yaptı. 1920 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Baş­kan, “iş olduğu vakit toplanırız” diyerek oturumu kapattı. Senato artık toplana­mayacak. Meclis hayatının çeşitli defalar kesintiye uğramasına rağmen, Senato 1870’dan beri kapanmamıştı. Bu son senatoda üye çoğunluğu Anadolu Hareketi'ne karşı kişilerden oluşuyor. Mebuslar Meclisi de, 18 Mart’ta, güvenlik içinde çalışabileceği bir zamana kadar oturumlarını tatil etmişti.


Mustafa Kemal, Karabekir’den Bolşevik harekâtının ne durumda olduğunu sordu. Cevap yarın: Kafkaslarda Denikin ordusu çöktü. Bolşevikler tamamen hakim oldular. Azerbaycan milleti ve ordusunun Bolşevikler aleyhinde buluna­cağını sanmıyorum. Durum lehimize gelişiyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG