6 Ağustos 1919 Çarşamba

Birinci Nazilli Kongresi açıldı. Kongreye Aydın çevresinde savaşan 10 ilçe, 11 bucaktan delegeler katılıyor. 9 Ağustos’ta kapanacak olan Kongre, Aydın bölgesinde milli direnişi örgütlemek için kararlar alacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 29)


Kongrenin başkanlığını Karacasu Müftüsü Mustafa Hulusi yapmıştır. Kongrede alınan bazı mali kararlar ise şöyledir:


Birinci Nazilli Kongresi delegelerinin, özellikle halktan toplanacak bağışlar mevzuunda adaleti temin etmek için, bağışların miktarının ihtiyar heyetleri ve bilirkişilerin görüşleri ışığında belirlenmesini kabul etmeleri, oldukça iyi bir örgütlenmenin içerisine girildiğinin delilidir. Kongre ile cephelere yeteri kadar asker toplama ve sevk etme, bunların silahlandırılması ve iaşeleri gibi yükümlülükler Heyet-i Milliyelerin görevleri arasında sayılıyordu.


Esnaftan 100 lira bağışta bulunanların üç ay süre ile askerlik hizmetinden muaf tutulması Kuvâ-yı Milliye’nin acilen paraya ihtiyacı olduğunun bir göstergesidir.


Bu uygulama ile hem esnafın bağışta bulunması, hem de üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.


Heyet-i Milliyelerce toplanan bağışların fazlasının derhal genel merkeze gönderilmesine ilişkin kanunla ihtiyaç fazlasının, ihtiyacı olan cephelere veya bölgelere aktarılması amaçlanmaktadır.


Heyet-i Milliyelerin cephedeki askerlerin ailelerinden ihtiyacı olanlara yardım etmeyi bir görev olarak kabul etmeleri, Heyet-i Milliyelerin asker ailelerine sahip çıktığını göstermektedir.

Birinci Nazilli Kongresi, İstanbul Hükümetini hiç hesaba katmaması, askeri yönden bütün ihtiyaçlarını halktan sağlama yoluna gitmesi, silahaltına alma, cezalandırma ve vergilendirme gibi devlete ait vazifeleri kendi üzerine alması bakımlarından bir tür kural koyucu organ ya da halk ihtilal konseyi özelliği taşımaktadır.


file:///C:/Users/Didem/Downloads/588-1157-1-SM.pdf

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG