6 Ağustos 1920 Cuma

Kastamonu'da ilk cuma talimi: Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çağrısına uyan erkekler, cuma namazından sonra camilerden çıkarılan sancakların altında toplandı. Binlerce kişi, mızıka eşliğinde Ameden çayırına düzgün bir yürüyüş yaptı. Her mahalle ayrı bir saf meydana getirdi. Vali vekili de iki hamalın arasında safa girdi. Yoklama yapıldı ve sallar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne yürüyerek burada dağıldı. Demek, savunmaya hazırlık eğitimi ve halk arasında birliği pekiştirmek için 15-45 yaş arasındaki bütün erkekleri her hafta yürüyüşe çağırıyor. Talimler iki hafta daha tekrarlanacak, üçüncü hafta lisede bir halk toplantısı yapılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 161)


Dün Pozantı'da bir toplantı yaparak Konya'ya dönmüş olan Mustafa Kemal ve yanındakiler, bugün Afyon'dan Kütahya'ya geldiler. İstasyonda birinci tabur teftiş edildi. Mustafa Kemal "dün" Kütahya'da gördükleri yurtseverce fedakarlıktan ötürü memnunluklarını bir telgrafla Kütahya Mutasarrıflığı'na bildirdi. Mustafa Kemal, Adana Cephesi'ne gönderdiği telgrafta, haber alma işine önem verilmesini, Kuvayı Milliye erlerinin sayı bakımından artırılmasını, bunların zamanla askerlik teşkilatına alınmasını, yeni tümen kuruluncaya kadar düşmanın tedirgin edilmeye devam edilmesini istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 161)


Yozgat İsyanının elebaşlarından Çapanoğlu Halit Bey teslim oldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 161)


ABD Yüksek Komiseri Bristol'un raporu: Milliyetçilerin durumunda büyük bir zayıflama olmadı. Yunanlılar ya da İstanbul Hükümeti'yle anlaşmaları mümkün değildir. İngilizlere duydukları kin azalmamıştır. Çetelerin çıkardığı bazı olaylar dışında Hristiyanlara karşı zora başvurulmamaktadır. Bursa'yı geri almakta kararlıdırlar. Mali durumları iyidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 161)


Orhan Duru ‘Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları’ kitabında anlatıyor:


6 Ağustos 1920 İstanbul


Ankara’dan 20 Temmuz’da ayrılan, güvenilir ve deneyli misyonerlerin gözlemlerine göre Anadolu’da durum şöyledir:


1- Yunan zaferleri Milliyetçiler arasında hoşnutsuzluk yaratmakla beraber, gücü abartılmış durumlarında büyük bir zayıflama olmamıştır. Millet meclisi ve yürütme kurulu çalışması sürdürmektedir.


2- Gelecekte Yunanlılarla ya da İstanbul hükumetiyle bir uzlaşma olasılık dışıdır. Milliyetçi liderlerin İngilizlere duyduğu kin azalmamıştır.


3- Bolşeviklerle anlaşma henüz somut bir sonuç vermemiştir. Haziran sonunda bir Bolşevik memuru 10 günlüğüne Ankara’ya gelmiştir.


4- Mustafa Kemal’in sağlık durumu sıtma ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle iyi değildir, ancak başlattığı akım kendisi çalışamaz duruma gelirse ya da görevinden alınırsa, başka liderlerle yürütülecektir.


5- Düzensiz kuvvetler olan çeteler denetimden çıkmakta, bazı bölgelerde soygunculuk yapmaktadır. Bir Çerkez olan Ethem Bey tarafından bunları denetime almak için çaba harcanmaktadır.


6- Yeni askere alınanlar gelmektedir. Görünüşte zorlama olmadan katılmaktadırlar. Bununla beraber Konya bölgesinde bazı askerden kaçma olayları görülmüştür.


7- Hristiyanlar ve yabancılar bu yüzden ağır vergilere bağlanmaktadır, ama çetelerin çıkardığı bazı olaylar dışında zora başvurulmamaktadır.


8- Haziran ayında, bir İtalyan temsilcisi anlaşma yapmak için Ankara’ya gelmiştir. Belki de ticari bir anlaşmadır. Roma’da milliyetçilerin temsilcisi Galip Kemal’dir. Haziran ayında biri ticari, biri askeri iki heyet Ankara’yı ziyaret etmiştir.


9- Milliyetçiler mali bakımdan iyi destek görmüşe benziyorlar. Dört ay daha bugünkü tarifeye göre trenleri çalıştırabilecek kadar kömürleri olduğunu, ondan sonra da başlıca yollarda haftada bir tren çalıştırabileceklerini söylemektedirler.


10- Bursa’yı geri almakta kararlı görünmektedirler.


11- Amerikan misyonerlerinin ve yardım kurullarının üyelerinin güvenlikleri son iki ay içinde daha kötüleşmiş değildir. Son birkaç gün içinde Bursa cephesi yönünde çarpışmalar olmuştur. Yunanlılar ve Milliyetçiler birbiri ardından saldırı durumuna geçmişlerdir ama sonuç alıcı bir durum henüz yoktur.


Bristol


(Kaynak: Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları / Orhan Duru / Syf 91)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG