6 Ağustos 1921

İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold, İngiltere'den dönüşü münasebetiyle Padişah Vahdettin'i ziyaret ederek İngiliz Kralı'nın selamlarını söyledi. Sultan'ın yakında birleşmiş bir Türkiye üzerinde saltanat süreceğini umduklarını bildirdi. Padişah, Türkiye'yi bugünkü duruma düşürenlerin yüzde ı o'dan fazla olmadığını söyleyerek İngilizlerin Yunanları niçin durdurmadığını ve Kemalistleri ezmediğini sordu, kendisine Müttefikler'in barış istediği ve müdahale zamanının henüz gelmediği cevabı verildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Amasya Metropoliti, Atina'da Yunan Başbakanı ile görüştü. Metropolit Yermanos, Pontos'un özerkliğinin ilan edilmesini isteyen bir raporunu 27 Temmuz'da Patrikhane Meclisi'ne vermiş ve bu meclis tarafından gerekli temastan yapmak üzere Atina'ya gönderilmişti. Patrikhane Meclisi'nin 31 Ağustos tarihli kararıyla da Trabzon Metropoliti, Atina'ya gönderilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Başbakan Gunaris'in Atina'ya dönüşünde verdiği demeç: Milli idealimizin iyi bir sonuca ulaşmasına kadar hareket devam edecektir. Avrupa'ya gitmeyeceğim. Millet Meclisi de toplanmayacak. Eski Başbakan Venizelos'un demeci: Ankara'ya doğru başlanan hareket deliliktir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


İkdam: İstanbul'da iktisadi buhran. -Veremle mücadele. Çocuk veremi.

Öğüt: Büyük kumandana: Millet tam güvenle sana bakıyor. Herkes ve her şey seninledir.

Yenigün: Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, kahraman ordumuzun başkumandanı


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Mustafa Kemal Paşa dün akşam Başkomutan olduktan sonra orduya ve ulusa seslenme gereği duymuştu. Birliklerde bildirilerin okunmasıyla genç subaylar görevlendirildi. Asteğmen ve teğmenler erleri çevrelerine toplayarak bildiriyi okudular. Çanakkale’de ünü parlayan, Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru ünü doruğa ulaşan ve iki yıldır Kurtuluş Savaşı simgesi durumunda olan Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan olduğunu öğrenen erler büyük sevinç gösterileri içinde bildiriyi dinlediler. Erlerin morallerinde gözle görülür bir yükselme olmuştu. 15 gün önce ağır bir bozguna uğrayan ordunun kanı tazelenmişti sanki…


Mustafa Kemal Paşa’nın tarihi bildirisi şöyleydi:


Orduya ve Ulusa Bildiri


1.Dünya Savaşı’ndan çıktığımız en zayıf zamanımızda bütün ülkeyi çiğnemek ve halkın tümünü yok etmek için üzerimize saldıran düşmanlara karşı ulusça birleştik ve pek değerli ordular ortaya çıkardık.

Çeşitli cephelerde benzeri olmayan fedakarlıklarla ulusun haklarını savunan ve İnönü’de Yunanistan’ın istila ordularını iki kez tepeleyen bu ulusal ordularımız o denli yüksek bir inançla savaştılar ki, düşman yalnız Batı Cephesindeki ordumuza karşı kralları başta olduğu halde bütün Yunan Ordusunu Anadolu’ya getirmek zorunda kaldı.

Bugün düşman ordusu asıl kaynaklarından ve hareket üssünden uzaklaşmış olarak karşımızdadır.

Bütün kahramanlık üstünlüklerini ve yüksek niteliklerini en önemli savaş alanlarında tanıdığım ordumuzu yöneten yüksek komuta kuruluyla fedakar subaylarına, kahraman erlerine ve atalarımızdan miras kalan en üstün hasletlerle yükselmiş bütün ulusa sesleniyorum: Ulusun yazgısına el koymuş meclis bugün beni ordunun başarısını sağlamak için bütün önlemleri almak konusunda tam bir yetkiyle Meclis Başkanlığı’ndan başka bütün ordular Başkomutanlığına atadı.

Meclisin ve ulusun isteği çalışmaların temelini oluşturacaktır. Değiştirilmesi olanaksız olan bu kesin istek, ne olursa olsun düşman ordusunu yok etmek ve bütün Yunanistan’ın silahlı kuvvetlerinden kurulu olan bu orduyu anayurdumuzda boğarak kurtuluşa ve bağımsızlığa kavuşmaktır. Yardım Tanrı’dandır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Başkomutan

Mustafa Kemal


(Kaynak: Sakarya / Alptekin Müderrisoğlu / Syf 29)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG