top of page

6 Aralık 1919 Cumartesi

(Emin olmamakla birlikte konuşmanın tarihini 10-11 Aralık 1919 olarak algıladım. Ancak o tarihteki gönderiler yoğun olduğundan 6 Aralık gönderisinde sizlerle paylaşıyorum)


Mazhar Müfit anlatıyor:


"Ve nihayet söz Ankara’ya gitmeye gelince, bana hitaben: -Günler yaklaştı, hazırlık nasıl? dedi. Aramızdaki muhavere şöyle devam etti: Ben: Ne hazırlığı? Para nerede? Mustafa Kemal Paşa: -(Biraz düşünerek) Marifet onu bulmakta... Ben: Bulduğum çareleri kabul etmiyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa: -Bankalardan, rejiden filan para almak mı? Ben: Başka çare bulamadım. Varsa söyleyiniz Mustafa Kemal Paşa: -Bankalardan olmaz, düşmanlarımıza yeni bir propaganda ucu veremeyiz. Bankaları soyuyorlar diye söylemedikleri kalmaz. Başka çare düşünelim. Ben: Pekala, Heyeti Temsiliye namına değil, şahsım adına her hangi bir bankadan borçlanma yapamaz mıyım? Mustafa Kemal Paşa: Anlamadım. Ne suretle ve hangi bankadan? Ben: Osmanlı Bankası direktörü Mösyö Oskar Şmit pek eski bir ahbabımdır. Türk muhibbi bir zattır. ‘Türklerin büyük bir millet olduğuna ve herşeyi yapacak bir kuvvet ve kudreti haiz olduğuna kalben inanmışımdır. Bu defa da muvaffak olacağınıza eminim’ deyip duruyor. Ben ondan şahsım namına bin lira istikraz edeceğimi ümit ediyorum; bu da caiz değil mi? Mustafa Kemal Paşa: -Peki amma, şahsım namına ne demek? Ne diye imza atacaksın? Ben: -Eski Bitlis valisi Mazhar Müfit imzasıyla Bu cevap üzerine Mustafa Kemal Paşa: -Böyle olabilir; fakat Kuvayi Milliye, Heyeti Temsiliye isimleri senette katiyen yazmamalı. Ve birde bu parayı sen alacaksın, hepimize sarf edeceksin. Ödemede müşterek olacağız değil mi? Ben: Bu da pek tabii; birbirimize iane verecek vaziyette değiliz

Bu suretle para meselesini aramızda hallettik. Ben ertesi gün bankaya gittim. Direktörün hasta olduğunu ve iki gündür bankaya gelmediğini öğrendim. Daha hareketimize dört beş gün var, o vakte kadar iyileşir diyerek oradan ayrıldım fakat günler yaklaşıyor ve banka direktörü hala iyileşip de bankaya gelemiyordu.


(Konunun devamı 17 Aralık 1919 tarihli gönderide belirtilecektir.)


(Kaynak: Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber / Mazhar Müfit Kansu / Syf 481)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page