6 Ekim 1920

Konya'ya gelen Refet Bey kuvvetleri, önceki gün şehre hakim olarak bir hükümet kuran Delibaş'ın direncini kırdılar, kuvvetlerini şehirden çıkardılar.


İtalya'da bulunan bazı Türkler, eski elçilerden Galip Kemali Bey, Paris eski Elçisi Salih Münir Paşa, Mahmut Muhtar Paşa, Ankara'ya bir uzlaşma formülü önerdiler. Uzlaşma koşullan şöyle: Padişah yeni bir hükümet atasın, Meclis'in Anadolu'da açılması şartıyla yeni seçimler yapılsın. Seçimlere müdahale edilmesin. Hükümet, ülkenin bütünlüğünü İtilaf Devletleri'nden siyasi yollarla istesin... Galip Kemali: Maksadımız, aradaki ikiliği kaldırmaktı. Bu muhtıraya cevap almadım.


Curzon'un talimatı: Sultan'ın tahtı bırakmaması için bütün kuvvetinizle etki ediniz. Çekilirse, yurt dışına çıkmasına yardımcı olunuz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG