6 Eylül 1920 Pazartesi

Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Karabekir'e, Sovyet yardımlarının gecikmesinden duyduğu kaygıları yazdı, "Doğu'ya ait verdiğimiz haberlerin doğrulanmaması, milletin fikrinde dayanacak bir kuvvet bırakmıyor" dedi. Külçe halindeki ilk Sovyet altını, yarından sonra Erzurum'a gelecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


18 Ağustos'ta iki ay izin alan Meclis İkinci Başkanı Celalettin Arif Bey ve Hükümet tarafından özel bir görevle gönderilen Erzurum mebuslarından Hüseyin Avni Bey, Erzurum'a vardılar ve törenle karşılandılar. Bu iki mebus, Meclis'te Kemalistlere muhalefet ediyor; Erzurum'da yaptıkları çalışmalar da Mustafa Kemal'le aralarının iyice açılmasına sebep olacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Karabekir, Enver Paşa'ya iki kanaldan gönderdiği "pek acele" mektupta, onu Hindistan ihtilali hayallerinden vazgeçirmeye, Rusya ile bağlantının kurulması için Doğu yolunun açılmasında yardımcı olmaya çağırdı. Moskova'dan dönen kurye subayının Trabzon'dan Karabekir'e gönderdiği 3 tarihli rapor özetinde, Enver Paşa'nın Hindistan ihtilali için Afganistan'a gideceği belirtiliyordu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Yenigün: Venizelos diyor ki: Türk milleti dediğiniz nedir? Yunan ordusunun karşısında bir Türk milleti değil, çürümüş bir insan kitlesi bulunuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG