6 Haziran 1919 Cuma

İngilizler Anadolu’da Mustafa Kemal’i istemiyor. Müttefiklerin Karadeniz Ordusu Başkumandanı General Milne, Hükumet’e bir yazı göndererek ‘Mustafa Kemal ve yanındakileri derhal İstanbul’a çağırmanızı talep ederim!’ dedi. Yazıda, Mustafa Kemal’in yurt içinde dolaşmasının kamuoyunu tedirgin ettiği ileri sürüldü. Yarından sonra Yüksek Komiser Calthrope da aynı istekte bulunacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 306)


Paris Barış Konferansı’nda Hükumet’in görüşlerini anlatmak üzere Başbakan Damat Ferit, Maliye Bakanı Tevfik bey ve Senato Başkanı Rıza Tevfik İstanbul’dan yola çıktılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 306)


Yörük Ali Efe ile Kıllıoğlu Hüseyin Efe, 57.Tümen Komutanının çağrısına uyarak Çine’ye geldiler. (Bakınız 4 Haziran 1919) Subaylar ve efelerin birleşmesiyle Çine’de Kuvay-i Milliye birlikleri kuruluyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 306)


Vilayet-i Şarkiye’nin Erzurum Şubesi yönetim kurulu toplanarak mahalle ihtiyar heyetleriyle birlikte halktan para toplanmasını kararlaştırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 307)


İngiliz Yüksek Komiserliği, hükumetine verdiği raporda ‘Türklerin yaklaşma çabalarına aldanmamız ve Türklerle ilişki kurmamamız yolundaki emirlerinize uyuyoruz.’ Denildi. ‘Damat Ferit İngiliz mandası istiyor. Yunanlıların Aydın ilinde ilerlemeleri halk arasında hınç yaratıyor. Mustafa Kemal yeni bir örgüt yaratıyor. Durum kaygı verici’ deniyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 307)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG