6 Kasım 1918 Çarsamba

İngilizlerle Fransızlar 1915’te çetin deniz ve kara savaşlarıyla ele geçiremedikleri Çanakkale Boğazı’nı işgale başladılar. Bataryalarından alınan erler, uzak ordugahlarına gitmek üzere şan ve şerefle savundukları mevzilerinden gözyaşları ile ayrılıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 13)


Limanın açılmasını ve asayişi sağlamak için İzmir’e gelen Binbaşı Allan Dickson yönetiminde İngiliz 39 numaralı savaş gemisi Rumların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aya Fotini kilisesine Yunan Bayrağı çekildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 13)

Vahdettin İngilizlere zorluk çıkaracak kimseyi hükumette görmek istemiyor. Padişah Başbakandan üç İttihatçı bakanın kabineden çıkarılmasını istedi. Başbakan bunu reddetti. Buna karşılık padişahın zorlaması sonuçsuz kalmayacak ve İzzet Paşa yarından sonra istifasını vermek zorunda kalacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 13)


Mustafa Kemal başbakana gönderdiği telgrafla yanıt verdi: 'İngilizlerin Halep bölgesindeki ordularını beslemek için İskenderun’dan yararlanmak istemeleri haklı değildir. İngilizlerin amacı İskenderun’u işgal ederek İskenderun-Kırıkhan-Katma yolunu kontrol altına alarak Antalya-Diricemal hattında bulunan 7.ordumuzun çekilmesini önlemek, yolunu kesmek ve bu orduyu 6.Ordu’ya Musul’da yaptıkları gibi teslim olmaktan vazgeçmeyecekleri duruma sokmaktır. İngilizlerin bugün, İslahiye’de Ermeni çetelerini harekete geçirmiş olmaları da bu konuya güç katacak niteliktedir. İngilizlerin centilmenliğini ileriye sürmek ve buna karşılık, bu biçimde onlara şirin görünmeye çalışmayı anlamak ve değerlendirmek inceliğinden yoksun olduğumu bilgilerinize sunarım. İskenderun’a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmak girişiminde bulunacak olan İngilizlere ateşle direnilmesini ve ayrıca 7.Ordu’nun büyük bir kısmını Katma-İslahiye yönünde hareket ettirerek Kilikya hududu içerisine girmesini emrettim. İngilizlerin aldatıcı önerilerini ve hareketlerini İngilizlerden çok haklı gösterecek ve buna karşılık şirin görünmeye çalışmayı içerecek emirleri uygulamaya yaradılışım elvermediğinden komutayı hemen teslim etmek üzere yerime atayacağınız kişinin ivedilikle bildirilmesini istirham ederim.'


(Kaynak: Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 33)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG