6 Mart 1919 Persembe

-İtilaf Devletleri, kapitülasyonları kaldıran 1914 tarihli Türk Hükümeti kararını tanımayacaklarını, kapitülasyonlara engel olan işlemlere karşı yaptırım uygulayacaklarını bildirdiler. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 159)

-9.Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, İngilizlerin yıldırma politikasını protesto etti: Türk milleti, onların sevgisini kazanmakla hiçbir zaman hayatını devam ettiremez. (Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 159)

-Paris Barış Konferansı’nda yapılan incelemeler sonucunda Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılmasını uygun gördüğünü açıkladı. (Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay / Alev Coşkun / syf 269)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG