6 Mayıs 1919 Salı

Paris’te, Fransız Başbakanı Clemenceau ve ABD Başkanı Wilson, İngiliz başbakanının dünkü önerisini kabul ettiler. Yunanlılar İzmir’i işgal edecek. İngiliz Genelkurmay Başkanı bu kararla ilgili olarak anı defterine şu notu yazdı: Bütün bu iş delice ve adidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 226)


Mustafa Kemal’in 9.Ordu Birlikleri Müfettişliği görevindeki yetkilerini açıklayan yönetmelik çıkarıldı ve kendisine bildirildi. Yönetmelikte müfettişliğin görevleri, şu noktalarda toplanıyorlar: Atandığı bölgedeki asayişsizliği önlemek, ordunun elindeki ‘fazla’ silah ve cephaneyi bir an önce toplattırarak ve depolatmak, Doğu Anadolu’da kurulduğu ileri sürülen şuraları dağıtmak ve bunların halka silah dağıtmasını önlemek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 226)


Damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yeniden rica etti: 'Halkın elinden silahları toplamamıza yardım etmeyecek misiniz?' Calthorpe’un cevabı: 'Müttefiklerimize bağlıyım. Sorayım amma, umutlanmayın!'


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / syf 226)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG