6 Mayıs 1920 Perşembe

Karabekir, Mustafa Kemal'e çektiği telde, Doğu'da askeri harekata girişmek için fırsatın kaçırılmamasını istedi. Bakanlar Kurulu ise bugün, barış konferansı kararlan belli olmadan ve Bolşeviklerle anlaşmadan Ermeniler üzerine harekata geçilmemesini kararlaştırdı. Kararda, Ermeni hükümetine karşı resmen ve açıkça saldırıya geçilmesinin yeni bir Ermeni kırımı sayılacağı, bunun az çok Türkiye lehine gelişen hareketi de söndüreceği belirtildi. Şimdilik üç ildeki şura hükümetleri milis kuvvetlerinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Mustafa Kemal, kararı Karabekir'e bildirdi. Karabekir'in Rusların İngilizlere karşı tutumunun araştırılması için irtibat subayı olarak görevlendirdiği Veysel, Kamil ve Celal Beyler Baku'ya gitmek üzere Doğubeyazıt'a hareket ettiler. Karabekir aynı zamanda, Sovyet Milliyetler Komiserliği'nin "Rusya'nın ve Doğu'nun bütün Müslümanlarına" hitaben yayımladığı bildiriyi genelge haline getirerek birliklerine, TBMM'ne ve bazı illere bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


Kazım Karabekir, Erzurum Vali Vekilliği görevini üstlendi. Karabekir, bir süreden beri Vali Reşit Paşa'dan şikayetlerde bulunuyordu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


İsyancıları bastırmakla görevli Kuvayı Milliye'den 400 kişilik Kızılcahamam Birliği, Gerede güneyindeki sırtlarda yenilerek dağıldı. Birlikten 89 er, güçlükle Kızılcahamam'a çekilebildi. Çolak İbrahim kuvvetleri Mudurnu'da. * Konya'da dün tutuklananların yakınları şehir dışında silahlı bir toplantı yaptılar. Hükümet kuvvetleri bunları dağıttı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


Meclis adına Başkan Mustafa Kemal, ateşkesten bu yana yurt için çalışan yönetici, memur, milli kumandanlara ve halka bir genelge ile teşekkür etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


Ankara Hükümeti, bir sansür talimatı çıkararak İstanbul'la her türlü resmi haberleşmeyi, İstanbul basınının Anadolu'ya sokulmasını yasakladı. Özel ve ticari haberleşmeleri, sansürden geçmek şartıyla serbest bırakan kararname, mülki ve askeri yöneticilerin, emrinde çalışanların mektuplarını sansür etmeleri hükmünü getirdi. Anadolu'da ve kıyılarda sansür merkezleri belirlendi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


İsyancılara karşı gönüllü sevki hızlanıyor: 300 atlıdan meydana gelen Muğla gönüllüleri, Refet Bey'in emrine girmek üzere Uşak yönüne hareket etti. Bölüklere Postlu Mestan Efe, Turnacı Mehmet ve Dokuzun Mehmet Efe gibi ünlü zeybek reisleri kumanda ediyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


Londra'da kurulan bir İslam cemiyeti adına özel görevle Türkiye'ye gönderilen Tevfik Abud, Mustafa Kemal'e gönderdiği mektupta, Türkiye'nin bir müttefik devlete dayanması gerektiğini, bunun Fransa olacağını ileri sürdü. Tevfik Abud, mektubunda, Fransa'ya düşmanlık gösterirse ülkenin tehlikeye düşeceğini ve Mustafa Kemal'in bundan sorumlu tutulacağını yazdı. Tevfik Abud, 20 Haziran'da Adana'dan göndereceği ikinci mektupta görüşlerini tekrarlayacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


İngilizler için Ankara'da "Pek gizli bir kaynak" tarafından hazırlanan rapor: İstanbul Hükümeti'nin fetvaları halkta etki yaptı. Anadolu'ya etkili bir kuvvet gönderilirse milliyetçiler yenilir. Ankara'da kurulan hükümet aslında bir cumhuriyet ama adı açıkça itiraf edilmiyor. Mustafa Kemal'in İtalyanlarla arası çok iyi. Müslüman olmayanlara genellikle iyi davranılıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 26)


Halil Özcan’ın Atatürk’ün Özel Şifre Hattı kitabından:


23 Nisan 1920’de BMM’nin açılmasının hemen ardından hükümet kurulduğunda ‘Posta ve Telgraf Bürosu’ da Dahiliye Vekaletine bağlandı. BMM ilk telgraf memurlarından Ali, İstanbul’un işgali üzerine sırtına aldığı seyyar telgraf makinesiyle Kocaeli’den itibaren telgraf hattını takip ederek Ankara’ya ulaştı. Hat boyunca tellereçengel takarak (araya girerek) etrafındaki olaylardan Ankara’yı bilgilendirdiği gibi Ankara’ya aynı yoldan gidenlerin haberleşmesini temin etti. Ankara’ya geldiğinde BMM’de çalıştıktan sonra daha yüksek bir derece ile Sivas PTT Başmüdür Müdür Muavinliğine tayin edildi.


İstanbul hükumeti ile Ankara arasında her türlü resmi muhaberenin kesilmesi hakkında 6 Mayıs 1920 tarihinde ilk kararname çıkarıldı. Buna göre İstanbul Hükumeti’nden gelen matbuat ve evrakı kabul eden veya iade etmeyen memurların Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na göre vatan haini sayılacakları kararlaştırıldı.


(Kaynak: Pr Gizli Telgraf Merkezi / Halil Özcan / Syf 55)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG