6 Nisan 1920 Salı


12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin Bey, Temsil Kurulu’nun emrine girdi­ğini bir bildiriyle ilan etti. Konya’da subaylarla bir toplantı yapan Fahrettin Bey, özeleştiri yaptı ve subayları da ikna etti. Fahrettin Bey, 16 Mart’ta İstan­bul ile Anadolu’nun bağlantısı kesilince Ankara’nın emrine girmek istememiş, Harbiye Bakanı Fevzi Paşa’nın isteği üzerine Albay Refet Bey, onu ve yanında­kileri zorla Ankara’ya getirmişti. Fahrettin Bey dün Albay İsmet Bey’le birlikte Konya’daki görevinin başına gönderilmişti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)


Yunus Nadi anlatıyor:


Yemekten sonra her şeyden biraz bahsedilmek suretiyle konuşuldu. Sonra Halide Edip ile Akhisar’da karar verdiğimiz Anadolu Ajansı’ndan bahsedildi. Eğer Paşa da muvafık görürse yarından tezi yok hemen işe başlanabilirdi. Paşa fikri çok güzel buldu. Ancak Paşa memleket muhitine telgrafla verilmek üzere yazılacak olan haber ve yazıların ilk günlerdeki şeklini bir kere kendisi görmek istiyordu.


-İlk günler bu yazılarda gerek fikir gerek tahrir tarzı itibariyle belki bazı tashiihat yapılmak lazım gelebilir. Fakat 3-5 gün geçtikten sonra zaten siz takip olunan siyaseti kavramış olacağınızdan artık belki buna da hacet kalmadan iş kendi kendine yürür gider.


Ajans bahsinde kararımız şu oldu: İlk gün Paşa Anadolu Ajansı’nı bütün memlekete takdim edecekti. Yani şu ve şu maksatlarla Ankara’da bir Anadolu Ajansı teşkil edildi. Memleketin her tarafını, şu müşkül anında, cereyan eden ahvalden haberdar edecektir. Bu ajans tebligatını şu ve şu suretlerde mümkün olduğu kadar memleketin en ücra köşesine kadar yayacaksınız diyecekti. Halide Edip’le ben de neşri o günlerin işine yarayacak resmi, gayri resmi, yerli ve yabancı haberleri toplayarak günde en az iki servis yapmak üzere telgrafhaneye verecektik.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Anıları / Yunus Nadi / Syf 257)


Anadolu Ajansı kuruldu. Ankara’da, Yunus Nadi, Halide Edip gibi gazeteciler tarafından kurulan ajans, Türk Kurtuluş Savaşı konusunda yerli ve yabancı ka­muoyunu aydınlatmak amacını güdüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)


Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin başkanı Celalettin Arif Bey, yabancı devlet temsilcilerine hitaben bir bildiri yayımlayarak İstanbul’un işgalini kınadı. 27 Mart’ta Mustafa Kemal ondan destek istemiş, Celalettin Arif Bey, Ankara’ya gelince istenen bildiriyi yayımlayacağı cevabını vermişti. 2 Nisan’da Ankara’ya gelmiş olan Celalettin Arif Bey, 10 Nisan’da ikinci bir bildiri yayımlayarak me­busları, Ankara’da açılacak Meclis’e katılmaya çağıracaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)


Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanı d’Esperey dördüncü defa Edirne’de. Ka­raağaç İstasyonu’nda Cafer Tayyar Bey ve Trakya Merkez Kurulu ile görüşen general, “Her taraftan kuşatılmış durumdasınız. Savunmaya gücünüz yetmez, direnmeye yeltenmeyin, Padişah’ın emirlerine boyun eğin’^dedi. Cafer Tayyar Bey “Doğu Trakya’yı Yunanlılara bırakmayacağız. Türk tarihi burada kapana­caksa, savunularak, şerefle kapansın” cevabını verdi. d’Esperey, Merkez Kuru- lu’ndan, Fransız mandasını istediklerini belirten bir tutanak istedi. Kurul du­rumu telgrafla Mustafa Kemal’e bildirdi ve gelen cevap üzerine d’Esperey’in isteğini geri çevirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 470)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG