6 Temmuz 1920 Salı

İngilizler İzmit'i işgal altına aldılar. İngiliz donanması, aynca Yunan ilerlemesini kolaylaştırmak için Gemlik körfezine asker çıkardı. İngilizler tarafından 3 saat bombardıman edilen Mudanya, daha sonra Yunanlılar tarafından işgal edildi. Yunanlılar, Dursunbey ve Gönen'i de işgal ettiler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Bursa Valisi Hacim Muhittin Bey'e şehrin kaybedilme ihtimaline karşı orada geçici bir yönetim kurulmasını, askeri birliklerle şehri terk etmesini, para ve değerli belgelerin Bursa'da bırakılmamasını emretti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


Adana Cephesi'nde: Cephenin birkaç noktasında Fransızlarla çarpışmalar oldu. Fransızlar 19 Aralık 1918'de işgal ettikleri Bahçe'yi boşalttılar. 10 Kasım'da Fransızların işgal ettiği İslahiye, Milli Kuvvetler tarafından kurtarıldı. Milli Kuvvetler Misis'i kurtardılarsa da Fransızların takviye alması sonucu çekilmek zorunda kaldılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


Trakya'da: Birinci Kolordu Komutanı Muhittin Bey, birliklerine yeni bir savunma planı gösterdi. Planda kuvvetler geniş bir bölgeye dağıtıldı. 20 Temmuz'da başlayacak Yunan saldırısı karşısında Birinci Kolordu bir varlık gösteremeyerek dağılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mebuslar, Hilafet ve Sultanlığın, vatan ve milletin kurtuluşundan ve bağımsızlığından başka amaç gütmeyeceklerine yemin etmeyi kararlaştırdılar. Mebuslar, 10 Temmuz'dan başlayarak yemin edeceklerdir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 113)


Parmaksızoğlu 5 Temmuz akşamı ve sonra 6 Temmuz sabahı olanları ve o iki gün boyunca yaşadığı çaresizliği bütün içtenliğiyle şöyle anlatmıştı:


5 Temmuz akşamı Belediye Galip Bey:


-Ben artık gidiyorum, görevim bitti, deyince ben de eve indim (o sırada milis gücünde görevli olan Parmaksızoğlu, anlaşıldığına göre Mudanya’yı savunmanın yararı olacağına inancını yitirmiş durumdadır) Tavuk kümesini açtım. Tavaya su koyup bahçeye bıraktım jki, susuzluktan ölmesinler. Kapıyı kilitledim. Baktım, kimse kalmamış. Her yer boş. Yalnız bir yaşlı kadın vardı, onun öksürdüğünü duydum.


Döndük, Bursa’ya gidiyoruz. Belediye Reisi Hafız Galip var. Biz sivil milisiz. Bademli’ye vardık. Sabah ezanı, tayyare uçtu. Geçit’e geldik. Asker Mudanya’ya yürüyor. Derken toplar başladı. Birisi:


-Bu İngiliz toplarına karşı durulur mu yahu, şaşkınlık bu! Dedi.


Galip Bey:


-Yeter be, diye bağırdı. Evimizi barkımızı terk ettik. Bu adamlar Çanakkale’den gittikleri gibi, Mudanya’dan da giderler.


Aynı gün daha küçük çapta bir İngiliz filosu Gemlik önlerine geldi. Kasabada çıkarmaya karşı koyacak askeri birlik bulunmuyordu. Kuvayı Milliyenin sayı ve silah bakımından son derece yetersiz milis gücü de herhangi bir etkinlik sağlayacak durumda değildi. Gemilerden çıkarma araçlarına bindirilen İngiliz askerleri, kasabanın önündeki kumsalın bazı yerlerine çıkmaya başladılar. Dr. Ziya Kaya ve arkadaşları karaya çıkışlarında İngilizlerle çatışmaya giriştiler.


Türk milis güçlerinin silahla karşı koyması yaklaşık bir saat kadar sürdü. Birkaç uçak kasaba üzerinde alçaktan uçuş yaptılar. Atılan bombalardan biri Nuri Paşa Hanı’na düşerek yangın çıkardı. Milis gücü, herhangi bir yardım alma umudu da olmadığı için çekilmek zorunda kaldı. İngilizler savunmasız kalan kasabada ilkin hükumet binasını, sonra da askerlik şubesini işgal ettiler. Hükumet önündeki ramazan topunu söktüler. Bir bölüm İngiliz birlikleri de Gemlik Ovası’na inerek bu kesimdeki barakaları denetim altına aldılar. Daha sonra Umurbey eteklerine değin ilerleyerek Gemlik’i çepeçevre kuşattılar. Kasabaya giriş ve çıkışı yasakladılar. Böylelikle kuzeyinden de kuşatılan Bursa, Yunan ileri harekatı karşısında tam anlamıyla savunmasız bırakılmış oluyordu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı’nda Bursa / Yılmaz Akkılıç / Syf 366)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG