7 Şubat 1921

Padişah, 7 aylık cezaları kesinleşen 1 Numaralı Divanıharp eski Başkanı Mustafa Paşa ve suç ortaklarını, az bir cezaları kaldığı gerekçesiyle affetti. Askeri mahkemece, usulüne aykırı karar vermekten hükümlü Mustafa Paşa ile aynı mahkemenin üyeliğinde bulunmuş Recep Paşa ve Yarbay Fettah Bey, serbest bırakıldılar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Ankara Hükümeti'nin resmi gazetesi, Ceride-i Resmiye adıyla yayımlanmaya başlandı. 20 Ocak'ta kabul edilen Anayasa, yayımlanarak yürürlüğe girdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Ankara'nın Londra'ya gitmekte olan delegeleri, Afyon'da askeri törenle karşılandı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, kurul için akşam bir ziyafet verdi. Kurul yarın Eskişehir'de İsmet Paşa tarafından karşılanacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Yüksek Komiser Rumbold'dan Curzon'a tel: İstanbul'da büyük yoksulluk ve açlık var. Durumlarını sergilemek gibi yaradılışları olmayan Türkler, yoksul evlerine çekilip sessizce ölüyorlar. Bu acıklı durum, dışardan anlaşılamaz. İstanbul'u dolduran Rus mülteciler, yoksulluğu ve ahlak düşkünlüğünü bir kat daha artırıyor. Başkenti besleyen Anadolu ile bağlantı kurulamadığı sürece durum düzelmeyecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Peyamı Sabah'ta Ali Kemal: Mustafa Kemal, Çerkez Reşit gibi şahısları bile Meclis'e seçtirdi. Çünkü birbirine benzeyenlerdir ki, bir arada toplanırlar. Mustafa Kemal, her taraftan Meclis'e bir güruh seçtirdi. Etrafındaki dalkavuklar, onun her isteğine boyun eğdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Açıksöz: Ey Yunan saldırma böyle her yana/İşlediklerin artık tak dedi cana.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Kemal’in kendi gücü ve Yunanlıların gerilemesiyle ilgili olarak yaymaya çalıştığı haberlerin Propaganda amacıyla uydurulmuş yalanlar olduğu anlaşılmıştır.


Yunanlıların, Eskişehir’den geriye doğru çekilme harekatı sırasında Kemal’in düzenli askerleri ve mahalli çeteler tarafından hayli hırpalandıkları ve kendilerine malzeme ikmali yapan araçlarla irtibatı kaybettikleri bir gerçektir. Bu durum Kemal’in propaganda ajanlarına bekledikleri fırsatı vermiş ve bütün dünyaya Yunanlıların büyük kayıplar vererek geri çekildikleri yolunda haberler yayarak bu zaferin Yunanlıları denize dökmek amacıyla girişilen büyük harekatın ilk adımı olduğunu belirtmişlerdir.


Ancak konuyla ilgili muhabirimiz bu haberleri ve güçlü bir Türk ordusunun varlığını yalanlamış, Kemal’in askerlerinin yorgun ve savaştan bıkkın olduklarını ileri sürmüştür. Kemal’in Bolşevik dostlarıyla da bir türlü anlaşamadığını belirten muhabirimizin kanısına göre büyük bit blöfçü olan Türk liderinin İtilaf Devletleri ile barış masasına oturmak için ileriye sürdüğü şartlar, blöfçü karakterinin yeni belirtileridir.AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULAGAY /123

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG