7 Ağustos 1920 Cumartesi

Mustafa Kemal'in 4'te Konya'dan telgrafla yaptığı istek üzerine TBMM Konya isyanı suçluları için genel af ilan etti. 2 Ağustos'ta istifasını sunan İçişleri Bakanı Behiç Bey'in bu istifasını geri alması için yapılan 114 imzalı önerge gürültülere sebep oldu. Konu Mustafa Kemal'in Ankara'ya dönmesine ertelendi. Mustafa Kemal, Ankara'ya döndü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 162)


İstanbul'da Birinci Divan-ı Harb-i Örfi, Ebubekir Hazım Bey'i idama mahkum etti. 25 Mayıs'ta tutuklanmış olan Hazım Bey, 1909'da Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra Yıldız Sarayı'nda sayım yapılırken Abdülhamit'in özel eşyasının yağmasından, Bursa Valiliği ve daha sonra İçişleri Bakanlığı döneminde Kuvayı Milliye'ye yardım etmekten suçlu bulundu. Hazım Bey'in suçlan arasında, İstanbul'un işgal edildiği gün "Bu zırhlıların topları İstanbul'a ne yapabilir?" diyerek devlet adamına kesinlikle yaraşmayacak hafif bir dil kullanmaya kalkışması da sayıldı... Mahkeme başkanlığını, bu gibi hükümler vermekle ünlü Nemrut Mustafa Paşa yapıyor. Hazım Bey'in cezası 11'de ömür boyu küreğe çevrilecek.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 162)


30 Temmuz'da Mersin'e gelen Fransız kuvvetleri, ikmallerini yaparak Tarsus yönüne hareket ettiler. Yarın da Adana'ya gidecekler. Adana Valisi, Belediye Başkanı ve Müftüsü, ortak bir bildiri yayımlayarak, çeteleri şehre dönmeye davet ettiler, Padişah'ın emirlerine itaat istediler. Bildiri, Güney Cephesi savaşçıları üzerine Fransız uçaklarıyla atılıyor. Polat Bey Müfrezesi, Kilis çevresinde Fransızlara saldırdı. 9 Fransız subayı ile 30'dan fazla er öldürüldü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 162)


Yunanlılar Yalova'yı İşgal etti. Kasaba 2 1 'de geri alınacak, ancak birkaç sefer daha el değiştirecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 162)


Genelkurmay Başkanlığı, Batı Cephesi Komutanlığı'na, düşmanın Sakarya doğusuna geçirilmemesinin önemli olduğunu, Adapazarı'nda bulunacak kuvvetlerin, zorunlu kalındığında Sakarya köprülerini tahrip ederek Sakarya'yı ve doğusundaki tabyaları savunacağını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 162)


Meclis, aşar vergisinin 3 taksitte alınmasını öngören kanun teklifini görüşüyor. Mehmet Şükrü Bey "Vergi veren, yurdu savunan, omuzlarına memleketin bütün ağırlığı çöken köylüdür, fakat yine ezilen köylüdür. İşleri yapılmayan, yollan yapılmayan, hükümetten kovulan yine köylüdür" dedi. Dar gelirlilerden vergi alınmaması, vergilerin kazanca göre saptanması gibi öneriler yapıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 162)


Peyamı Sabah'ta Ali Kemal: Mustafa Kemal ve ayakdaşları, Yunanlılara karşı büyük bir saldırıya hazırlanıyorlar. Bu çılgınca teşebbüsün amacı yine izmihlal, yine izmihlal, yine izmihlal! Çünkü Yunanistan'ın orduları var, mühimmatı var, teçhizatı var. Nihayet İngiltere gibi büyük bir yardımcıları var. Bu sergerdeler ise her hususta yoksul. Fazla olarak da gaddar, haydut! Anadolu halkı, Allahını, dinini sever. Onlar ise zındık, münafık. Yunanlılar ta Bursa'ya geldiler. O düzmece kahramanlar çala taban kaçmaya mecbur oldular.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 162)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG