7 Aralık 1919 Pazar

G. Picot, Sivas’ta Mustafa Kemal ile görüştü. Yakında Briand’ın iktidara gele­bileceğini, Türkiye ile dost olmak istediklerini söyledi; Antep, Urfa, Adana’yı boşaltmalarına karşılık, ekonomik imtiyazlar istedi. Güneyde Fransızlara karşı askerî ayaklanmalardan kaçınılmasını isteyen Picot’a Mustafa Kemal, “Millî orduyu durdurmak elimde değildir” karşılığını verdi, işgallere son verilmesini istedi ve Ermenilerle Fransızlar saldırmazsa Müslümanların da saldırmayaca­ğını söyledi. Picot dün Kayseri’de Ali Fuat Paşa ile görüşmüştü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 266)


Mustafa Kemal, Demirci Mehmet Efe’nin 3 tarihinde Nazilli’den gönderdiği şifreye cevap vererek, İngiliz albayına söylenen sözün övünç kaynağı olduğunu, Efe’nin bu kesin ifadesinin millet kararının büyüklüğünü düşmana en güzel is­pat ettiğini, Aydın Cephesi’nde gösterilen direnişin siyasî duruma pek iyi etki­ler yaptığını belirtti; şimdilik ufak tefek baskınlarla yetinilmesini,,mevzilerdeki tahkimatın artırılmasını istedi. Demirci Efe İngiliz albayına, Türklerle Yunan­lıların arasında kalan bölgeye İtilaf askeri konulsa da'saldırıdan vazgeçmeye­ceklerini söylemiş, albay verdiği cevapta, İngilizlere karşı daha nazik konuşul­masını istemişti.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 266)


Aydın sırtlarına kadar sokulan Kuvayı Milliye, şehri toplarla dövdü. Yunan kuvvetleri, Türk gönüllülerine saldırdı ve geri püskürttü.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 267)


Eskişehir’de aydın kadınlar, Yunan zulümlerini uzun bir telgrafla protesto etti­ler. Üzüntülerini de Padişah’a ve Başbakanlığa bildirdiler. Bazı eş­raf eşleri ve bayan öğretmenlerin öncülüğü ile Erzurum kadınları, Murat Paşa Camii’nde bir toplantı yaptılar. Mevlit okundu, Merkez Kız Okulu Müdürü Faika Hakkı bir konuşma yaptı. İtilaf Devletleri temsilcilerine şerefli bir barış isteyen telgraf çekildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 267)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG