7 Eylül 1919 Pazar

Sivas Kongresi üçüncü oturumu. Hacim Muhittin Bey, Erzincan eşrafından Eşref, kolordu komutanları Ali Fuat ve Kazım Karabekir Paşaların kutlama telgrafları okundu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 89)


Erol Mütercimler Fikrimizin Rehberi’nde o günü şöyle anlatıyor:


Sivas Kongresi’nde o gün, Erzurum Kongresi tüzüğünde gerekli değişiklikler yapılarak kabul edildi. Dikkati çeken en önemli değişiklik derneğin adında oldu. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti iken Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şekline dönüştürüldü. Yani doğudan batıya tüm yurdu kapsama aldı. Bu Cemiyet daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönüşecektir. Bu nedenle derneğin adında yapılan değişiklik çok önemlidir.

Temsilciler Kurulunun yalnızca Doğu Anadolu’nun bütününü değil tüm yurdu temsil edeceği de kayıt altına alındı.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / Syf 598)


Mustafa Kemal arkadaşlarıyla sohbet ederken kendisini başkan seçtirmemek isteyenlerin niyetleri üzerinde durdu. Manda isteyenleri Türk milletinin uyanışından, milli irade ve eğilimin gelişme yönünden habersiz, gafil, bunalmış insanlar olarak nitelendirdi. Hemen geçici bir yönetim kurulmasını isteyenlere zamanın henüz erken olduğunu söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 90)


Sinop Limanı’na iki Amerika savaş gemisi geldi. Gemiden çıkan İngiliz Yüzbaşı Solter, eski Rus Konsolosluğu’na giderek İngiliz bayrağı çekti. Solter, yarın, Mutasarrıf Mazhar Bey’i tutuklamak isteyecek, ancak bunu başaramayacaktır. Mazhar Bey İngilizlerin aradığı Samsun eski Mebusu Osman Bey’i iç bölgelere kaçırmış bulunuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 90)


İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb’in raporu: Yunan çıkarması sonucu Türk milli hareketi genişledi. Doğu illeri, hükumeti tanımamaya başladı. Anadolu’nun parçalanmasına gidilirse karışıklıklar çıkabilir. İller, İstanbul’la ilişiği kesip milli askeri kongreler kurabilirler. Anadolu için en iyi çözüm, İngiliz veya Amerikan mandasıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 90)


Gandi, bir Hint gazetesine gönderdiği yazıda şöyle dedi: Türkiye meselesi, Hindistan’daki 70 milyon Müslüman’ı dolayısıyla bütün Hindistan’ı ilgilendiriyor. Müslümanların isteği, Türk topraklarının temiz kalmasıdır. Türkiye’nin parçalanmamasıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 90)


Mesuliyet Gazetesi: Memurların düşüncelerinden: Elbise alsam mı, almasam mı? Alsam bu ay aç kalırım, almasam çıplak...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 91)


Mustafa kemal, Diyarbakır’da ki 13.Kolordu Kurmay Başkanı Halit Bey, Malatya’da ki 12.Süvari Alay Komutanı Cemal Bey, Elazığ’da ki alayın komutanı İlyas Bey’le yaptığı telgraf görüşmesinde, Ali Galip ve onunla birlikte 3 Eylül’de Malatya’ya gelen Kamuran, Celadet ve Ekrem beylerle Binbaşı Noel’in bu gece yakalanarak Sivas’a getirilmelerini istedi.


(Kaynak: Nutuk (Boyut Yayınları) / Syf 127)


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG