7 Haziran 1919 Cumartesi


Mustafa Kemal, Savaş Bakanlığı’na bugün gönderdiği raporda, alınan tedbirlerle Samsun’da asayişin sağlandığını, şimdi Amasya ile ilgilendiğini yazdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 308)


Eskişehir’de 10 bin kişinin katıldığı mitingde İzmir’in işgali protesto edildi. 24 saat yas ilan edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 308)


Türkiye mandalarını araştırmakla görevli Amerikan Crane-King Kurulu, Suriye’de araştırmalar yapmak üzere İstanbul’dan ayrıldı. Kurul 3 Haziran’da İstanbul’a gelmiş ve törenlerle karşılanmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 308)


Yeni kurulan 68 kişilik gönüllü bir birlik, Alaşehir’den Salihli’ye uğurlandı. Daha sonra bir yiyecek kurulu da müfrezeye katılacaktır. Ege’de bir yandan Kuvayı milliye çeteleri kurulurken, bir yandan da askeri birliklerin kalıntılarında, savaştan bıkmış, bu yeni savaşın niteliğini kavrayamamış erler arasında kaçışlar devam ediyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 309)


Milli Mücadele için belki de en önemli günlerden birisi bugündür. Çünkü İngilizlerin Diyarbakır’daki birliklerinden toplayarak, İstanbul’a götürmek için Samsun’a sevk ettiği 31.333 sürgü koluna, 198 makineli tüfeğe ve 26 top kamasına, 10.000 kadar tüfek mekanizmasına Mustafa Kemal’in emriyle, Kavaklı Çerkez Ekrem (Berzeg) ve milisleri tarafından, kafilenin önü kesilerek el konmuştur.


(Kaynak: Fikrimizin Rehberi / Erol Mütercimler / Syf 528)


İnternet Kaynaklı Bilgiler:


Ekrem Bey 1303 (M. 1887) tarihinde Kavak İlçesine bağlı karlı köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Canbolat'tır. Canbolat oğlu Berzak Ekrem Bey diye tanınırdı.


Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşında yenik sayılması ve Samsun'un İngilizler tarafından işgal edilmesi neticesinde bir sürü Rum Çeteleri oluştu. İşte Ekrem Bey bu saldırılar karşısında kahramanca dur demek için kendi çetesini kurdu. Ekrem Bey çetesi ile Rumlara her yerde amansız darbeler indirmeye başladı.


Atatürk Havza'ya giderken Kavak'a uğradığı zaman kendisini karşılayanların başında Ekrem Bey bulunmuştur. Ekrem Bey. Atatürk'ü Havza'ya kadar yolcu etmiştir. Bu sırada emrinde iki yüz kadar atlı bulunuyordu.


Atatürk Kavak'ta kalırken Kavak eşrafı ile bir sohbet toplantısı yapmıştır. Bu toplantıda Atatürk yarı şaka, yarı ciddi bir tavırla:


“-Eğer ben düşman kuvvetlerini memleketten atmak, için bir hareketin başına geçecek olursam hanginiz beni desteklersiniz?”


diye sorduğunda, Ekrem Bey hemen yerinden fırlamış, Atatürk'ü askerce selamladıktan sonra:


“-Şu saniyeden itibaren iki yüz adamımla emrinizdeyim Paşam' cevabını vermiştir.


Günümüzde ise Çerkez Berzak Ekrem Bey'in Kavak İlçesi'nin Karlı Köyünde bir anıt mezarı bulunmaktadır.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG