7 Haziran 1920 Pazartesi

Doğu Cephesi Komutanlığı, Erzincan, Erzurum ve Van'da seferberlik ilan etti. Halka yayımlanan bildiride, Asya'nın uzak yerlerinden kalkan Müslüman ordularının el verecek kadar yakına geldikleri, Bolşeviklerin de bunlarla beraber olduğu ileri sürülerek "Haydi silah başına!" denildi. Karabekir, bir süreden beri ısrarla istediği Doğu seferi için dün Ankara'dan hazırlık izni almıştı. Harekat, 20'de ileri bir tarihe ertelenecek, 28 Eylül'de Ermeniler üzerine saldırıya girişilecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 74)


TBMM'nde:

1) Mustafa Kemal, iç ve dış siyaset hakkında bilgi verdi.

2) İstanbul Hükümeti'nin 16 Mart'tan sonra yaptığı bütün anlaşmaların, sözleşmelerin, verilmiş imtiyaz ve yazışmaların geçersiz sayılması bir kanunla kabul edildi.

3) 6 sayılı kanunla iç ve dış yayın, propaganda, haberalma işleriyle uğraşacak Basın ve Haberalma Genel Müdürlüğü kuruldu.

4) Merkezi Sivas'ta olmak üzere bir yargıtay kurulması kararlaştırıldı

5) Yurt savunması ve genel asayiş işlerinde kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Seyyar Jandarma Müfrezesi hakkındaki kanun kabul edildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 74)


Zile sırtlarında isyancılarla askerler arasında çarpışmalar oldu. Kılıç Ali'nin Genelkurmay'a raporu: Bütün Boğazlıyan halkı zehirlenmiştir. Halk, hükümeti zayıf, isyancıları güçlü görüyor. Ancak 60 kişilik bir kuvvet toplayabildim... Çapanoğulları'nın tutuklanmasına karar verildi. Ankara Valisi Yahya Galip Bey'in sürgün yıllarındaki bir şükran borcundan ötürü haberdar etmesiyle Edip ve Celal Beyler tedbir alacak ve tutuklanamayacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 74)


Kuvayı İnzibatiye Komutanı Suphi Paşa, Kuvayı Milliye Komutanı Ali Fuat Paşa ile ilişki kurdu, üzerine yürüdüğü takdirde Kuvayı İnzibatiye'nin direnemeyeceği anlaşıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 74)


Sevr Anlaşması'nı kutlamak üzere Yunan Parlamentosu tatil ilan etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 74)


Suriye ile ilgili Fransız haberalma raporu: Mustafa Kemal günden güne güçleniyor. Daha dün asi diye idama mahkum edilen Mustafa Kemal, yarın milli kahraman olacak...


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 74)


Halide Edip Ankara günlerini anlatıyor:


Bir sabah karargahtan çıkarken, Binbaşı Şükrü Bey’le Mülazim Bekir’i gördüm. Odama geldiler. Binbaşı Şükrü tabancam olup olmadığını sordu. Ben tabancanın sesine bile tahammül edemeyeceğimi söyledim. Binbaşı Şükrü güldü, cebinden bir Parabellum çıkararak uzattı ve o günden itibaren Çiftlik’in arkasında silah sesine alışmam için atış talimleri yapmamı söyledi.


Çiftlik’ten birkaç yüz metre ötede, talimlere başladık. Orada bir küçük kulübe vardı ve içinde kimse yoktu. Kapıyı nişangah yaptık. Silah sesinden sıçrayan ben bu sese alıştım.


Binbaşı Şükrü kapıya bir beş kuruşluk para yapıştırdı. Paraya nişan alıyor, ateş ediyordum. Dostlar da bana o günlerce epeyce kurşun getirdiler. Cami Bey’le oturduğumuz küçük yerin stratejik noktalarını konuşurduk. Cami Bey mavzeri ile merdiveni tutacak, bende pencereden ateş edecektim. Yani bir hücuma uğrarsak…


(Kaynak: Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edip Adıvar / Syf 161)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG