7 Kasım 1920

Doğu Cephesi ile Taşnak Hükümeti arasında geçici bir ateşkes yapıldı. Ermenistan'ın başkenti Gümrü işgal edildi. Kazım Karabekir, birliklerine yayımladığı emirde, Gümrü'de talana kalkışanların idam edileceğini duyurdu, erlerin sefire girmelerini de yasaklandı. Doğu Cephesi birlikleri, Sovyetlerin üst üste verdiği notalar üzerine Gümrü'yü 23 Nisan 1921'de boşaltacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Mustafa Kemal, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı Ankara'ya çağırdı. 20. Kolordu Komutanı iken 9 Eylül 1919'da Batı Anadolu Kuvayı Milliye Genel Komutanlığı'na atanmış olan Ali Fuat Paşa, 18 Haziran 192o'den beri de Batı Cephesi Komutanlığı yapıyordu. Yarın Ankara'da kendisine Moskova Elçiliği'ne atandığı bildirilecek olan Ali Fuat Paşa'dan boşalan Batı Cephesi ikiye ayrılarak buralara ismet ve Refet Beyler atanacaktır. Ali Fuat Paşa ve bir aydan beri Konya yöresinde bulunan içişleri Bakanı Refet Bey Ankara'ya geldi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Hakimiyeti Milliye: Anadolu ne İstanbul'un ne de Avrupa'nındır. Anadolu Anadolulularındır


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İsmet İnönü anlatıyor:


Gediz hadisesi üzerine Mustafa Kemal Paşa, bir vesile ile Ali Fuat Paşa’yı Ankara’ya çağırdı. Paşa gelir gelmez ona Moskova’ya sefir göndereceğini söyledi. Ali Fuat Paşa teklifi kabul etti.

Mustafa Kemal Paşa bana, başka türlü yapamayız, bir an evvel muntazam ordu tertibine başlayalım, dedi. Garp cephesi Kumandanlığına benim tayinimi düşündüğünü söyledi. Genelkurmay Başkanlığı sıfatı üzerimde kalmak üzere Garp Cephesi Kumandanı oldum. Afyon tarafındaki cepheye de İçişleri Bakanı sıfatı üzerinde kalmak üzere Refet Paşa’yı tayin ettiler. Böylece cephe, Garp cephesi ve Cenup cephesi olmak üzere ikiye ayrılmış oluyordu. Fevzi Paşa’da Genelkurmay Başkanlığına vekalet edecekti. Ali Fuat Paşa süratle hazırlanarak Moskova’ya hareket etti. Garp Cephesi Kumandanlığına tayin tarihim 8 Kasım’dır.


(Kaynak: Hatıralar / İsmet İnönü / Syf 205)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG