7 Ocak 1920 Çarşamba

Yunanlıların İzmir’i Yunanistan’a bağlayacakları yolundaki haber üzerine Ba­lıkesir Millî Kurulu, İtilaf Devletleri temsilcilerine sert bir bildiri gönderdi, böyle bir durum karşısında sonuna kadar mücadele edeceğini bildirdi. Mustafa Kemal, ilhak hazırlıklarına karşı şiddetli protestolarda bulunulmasını yeniden istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 312)


Maraş’a bağlı Eloğlu Köyü dolaylarında Kuvayı Milliye ile Fransızlar arasında çarpışmalar oldu. Fransızlar halktan 23 kişiyi öldürdüler, zahireyi ve 2500 hay­vanı götürdüler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 312)


Urfa Kuvayı Milliye Komutanı Ali Saip Bey, aşiretlere yayımladığı bildiride, aralarındaki ayrılıkları bir yana bırakarak Fransızlara karşı birleşmelerini iste­di. “İslam’ı himaye eden, dünyada müstakil olarak yalnız Türkler ve Kürtler mevcuttur. Bugün İslamiyet ve vatan tehlikededir." dedi. Ali Saip gönderdiği gizli bir genelgede, 15 Ocak günü Fransızlar üzerine saldırıya geçileceğini bildirdi. Buna göre, Ermenilerin hayatı, can ve malları güvenlik al­tında bulundurulacak, şehirlere giriş yasaklanacak, o gün dükkânlar ve fırınlar kapalı kalacak, Fransız işgal birliklerine yiyecek satılmayacak. Milli Aşireti Rei­si Mahmut’un 13 tarihli cevabı: Hazırlanıyoruz. ★ Urfa, Tel-Abi- ad ve Arappınar Fransız askerî makamlarına verilen bir ültimatomla, işgal pro­testo edildi ve işgal en kısa zamanda sona erdirilmezse silah kuvvetine başvuru­lacağı bildirildi. ★ Ali Saip Bey, 15 Ocak’ta millî bir ayaklanmaya girişeceklerini Mustafa Kemal’e de bildirdi


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 312)


İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon, İstanbul’daki karışıklıkları önlemek amacıyla İstanbul’u Türklere bırakan kabine arkadaşlarını suçladı. “Avrupa’nın 500 yıl­dan beri beklediği bir fırsatı kaçırıyoruz” dedi. İngiliz Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki karan 12’de çıkacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 312)


Erzurum Merkez Kurulu, Temsil Kurulu’nu suçlayan bazı kararlar aldı. Bu konulan sormak üzere, milletvekili Necati Bey’e bir muhtıra verilmesi kararlaş­tırıldı. Temsil Kurulu’na yöneltilen suçlamalar şöyle: Doğu Anadolu’yu ihmal etmek, Türk-Kürt birliğini unutarak buralarla ilgilenmeyen kişilerin milletve­kili yapılması, böylece ayrılıkçı Kültlerin eline keskin bir silah verildiği, Mer­kez Kurulu yerine resmi makamlarla haberleşmek, tek başlarına yetkileri olmadığı halde bazı kişilerin yazışmalarda Temsil Kurulu’nun imzasını kullan­ması, Temsil Kurulu’nu kimlerin meydana getirdiğinin bilinmemesi,


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 312)


İzmir’e Doğru: İzmir Türk’tür. Türk artık hayatını, istikbalini ve son yurdu­nu kurtarmak için kendi silahı ile her türlü hareketlerde bulunmakta muhtar ve buna mecburdur.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 312)


Yenigün: Padişah, Şişli’deki Ermeni yetim okuluna 130.000 lira değerinde bir arsa bağışladı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 312)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG