7 Temmuz 1919 Pazartesi

3.Kolordu Komutanı Refet Bey, Savaş Bakanlığı’na İngilizlerin Samsun’a asker çıkarmaları karşısında alınacak tedbirleri bildirdi. Harbiye Bakanı Ferit Paşa, Albay Refet’e uzun bir telgraf çekerek, İngiliz çıkarmasına karşı aldığı tedbirlerin emrini herhalde Mustafa Kemal’den aldığını, İngilizlerin işgal için değil asayiş için geldiklerini, engel olmamasını, Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesi için ikna edilmesini, Mustafa Kemal dönmezse İngilizlerin onu askerle İstanbul’a getireceklerini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 367)


İçişleri Bakanlığı’nın, Sivas Valiliği’nden Sivas’ta bir milli meclis açıldığı yolunda söylentiler bulunduğunu bildirerek bilgi istemesine cevap olarak Vali Reşit Paşa, bu konuda ne bir teşebbüs ne de bir tasavvur bulunduğunu, yalnız Erzurum Kongresi için iki delege seçildiğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 367)


Ekmeğe narh kondu. İstanbul’da birinci nevi ekmeğin kilosu 21, ikinci nevi ekmeğin kilosu ise 17 kuruştan satılacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan / Syf 368)


Nutuk’tan/


7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel bildiri gönderdim:


1) Bağımsızlığı korumak uğrunda kurulmuş ve örgütlenmiş olan ulusal güçlere hiçbir şekilde müdahale ve saldırıda bulunulamaz.

2) Müfettiş ve komutanlar, herhangi bir sebeple komutadan düşürülmeleri durumunda kendilerinin yerini alacak kişiler işbirliği yapılabilecek özelliklere sahipseler, komutayı onlara bırakacaklar ve fakat yetki bölgelerinde kalarak ulusal görevlerini yapmaya devam edeceklerdir.

3) Hükumet herhangi bir askeri birlik ve örgütümüzü kaldırmaya emir verirse, bu emir uygulanmayacaktır.

4) Müdafaa-i H.C ve Redd-i İlhak cemiyetlerinin dağılmasına sebep olacak herhangi bir etkiyi ordu kesinlikle engelleyecektir.

5) Devlet ve ulusun bağımsızlığının sağlanması amacında devletin bütün sivil memurları, Müdafaa-i HC ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin ordu gibi yasal yardımcılarıdır.

6) Vatanın herhangi bir bölgesine saldırı olduğunda, işbirliği için derhal her taraf birbirini haberdar ederek savunmada hareket birliği sağlanacaktır.

Bu bildiri, Anadolu ve Rumeli’de bulunan bütün ordu ve kolordu komutanlarına ve diğer ilgilelere bildirilmiştir.


GUN GUN KUTULUS yazi.JPG