7 Temmuz 1920 Çarşamba

Balıkesir'in İvrindi ve Balya ilçeleri, Yunan Ege Tümeni'nin eline geçti. Yunanlıların şehre yaklaşması üzerine Mustafa Kemal, Albay Bekir Sami Bey'e Bursa'nın boşaltılmasını emretti. Bakanlar Kumlu'nun bu konudaki kararını aktaran Mustafa Kemal, Yunan işgaline karşı İngilizlerden ve Fransızlardan yardım istemenin "ihanet-i harbiye"ye göre cezalandırılacağını, şehirde geçici bir yönetim kurulması gerektiğini hatırlattı. Vali Hacim Muhittin Bey adına Saruhan Mebusu Celal Bey (Bayar), geçici bir idare için seçilen kurulun şehre İngiliz askeri çağırmasını, böylece Yunan işgalini önlemeyi düşündüğünü Ankara'ya bugün bildirmişti. * Batı Cephesi Komutanlığı, raporunda, Yunanlıların daha geniş bir saldırıya geçebileceğini bildirerek kuvvetlerin büyük bölümünün savunma amacıyla Eskişehir bölgesinde toplanmasını önerdi. Genelkurmay, gereğinden fazla arazi terkedilmeyerek Yenişehir-lnegöl hattının savunulmasını emretti. Batı Cephesi, TBMM Başkanlığı'ndan Yunanlıların Akhisar-Salihli-Alaşehir yönündeki kuvvetlerinin zayıf olduğunu bildirerek haşan kazanabilmek için Çerkez Ethem kuvvetlerinin Gördes'e gidişinin çabuklaştırılmasını istedi. Bursa Valisi Hacim Muhittin Bey de Bursa cephesindeki kuvvete dayanarak hareket edilemeyeceğini, bu kuvvetlerin ufak bir baskıyla dağılabileceğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 116)


6 Temmuz’dan başlayarak Yunan ordusunun keşif etkinliklerini artırdığı, asıl saldırı birliklerini Karacabey-Kirmastı bölgesinde toplanmakta olduğu saptandı. 6 Temmuz’da Mustafa Kemal ile Vali Hacim Muhittin Bey’e ‘Kişiye özel’ gizlilik derecesi taşıyan bir buyruk gönderdi. Bu buyrukta Bursa’nın boşaltılabileceğini, dolayısıyla buna göre gerekli hazırlıkların yapılması isteniyordu:


‘Bursa Yüce Valiliğine


Henüz niteliği belli olmayan Mudanya ve Gemlik çıkarmaları, Bursa’nın askeri birliklerimiz tarafından boşaltıldıktan sonra düşmanın Bursa’yı işgal etmişi için bir süre geçmesi muhtemel olsa bile, herhalde yüksek kişiliklerinin asker birlikler ile Bursa’dan ayrılmaları zorunludur. Bu halde Bursa’da anarşi durumu olmaması için şimdiden bir yerel yönetim esasını sukünetle kurmak ve yönetim yetkisini sükunetle devretmek ve vermek gereklidir. Bundan başka, para ve bunun gibi değerli araçların Bursa’da bırakılmaması hususunda yüksek dikkatlerinizi çekerim.


Mustafa Kemal’


7 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı Albay İsmet Bey, 20. Kolordu Komutanlığı gönderdiği bir mesajda, ‘Mudanya ve Bursa’dan çekilecek birliklerin, doğruca Bozüyük Bilecik hattına çekilmeyerek, hiç olmazsa aradaki İznik Yenişehir ve İnegöl keşiş dağı hattında bir savaş daha vermek.’ Gerektiğine dikkat çekmekteydi.


Görüldüğü gibi askeri yönden de Bursa’nın boşaltılmasına kaçınılmaz olarak bakılıyor, tümen birlklerin dağılmadan ve düşmanın eline düşmeden geri çekilmesini öngörülüyordu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı’nda Bursa / Yılmaz Akkılıç / syf 370)


Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin çağrısı üzerine Denizli'ye gelen Sökeli Ali Efe, Rum mahallelerinden topladığı erkekleri gece (6/7) Eğridir'e sevketmeye başladı. Bu olay sırasında Ali Efe ve adamaları öldürülecek, bunun üzerine şehre gelen Demirci Mehmet Efe, Denizli'de terör estirecek, toplu öldürmeler yapacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 116)


İtilaf Devletleri'nin önceki gün açılan Spa Konferansı devam ediyor. L. George, Türkler hakkında çok sert konuştu. Fransız Başbakanı, Türkiye'ye Boğazlar komisyonunda bir temsilci bulundurma hakkının verilmesini önerdi. İtalyanlar, daha yumuşak davranılarak bir uzlaşma yolu bulunmasını önerdilerse de bu kabul edilmedi. Türklere acımamak, Mustafa Kemal'e ders vermek görüşünden hareketle İstanbul Hükümeti'nin barış şartlarını yumuşatma önerisi reddedildi, anlaşmanın imzalanması için Türkiye'ye 10 gün süre tanınması kararlaştırıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 116)


İngilizler, 4'te boşalttıkları Batum'u Gürcülere teslim ettiler. Böylece İngilizler bütün Kafkaslardan çekilmiş oluyorlar. Gürcüler Batum'u 25 Temmuz'da işgal edecekler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 116)


Akşam: Yunan taarruzundan haber yok. Bugün başlayacak Spa Konferansı'nda bizim meselemizi de müzakere edecekler.


Alemdar: Kuvayı Milliye, tam manasiyle iflas etmiştir.


The New York Times: Yunanlılar geçtikleri yerlerde ilgiyle ve beyaz bayraklarla karşılanıyor. İngiliz gözlemcilere göre, milliyetçi hareket iki hafta içinde çökecek. Bu görüşü yabana atmamak gerekir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 116)


Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı kitabından:


Türk Milliyetçileri Beykoz’a saldırdı


İngiliz gözlemcilerine göre Mustafa Kemal hareketinin çökmesi yakın.


Kumarhane ve gazinolarıyla tanınmış bir dinlenme yeri olan Beykoz, milliyetçilerin hücumuna uğramıştır. Çıkan çatışma sırasında Milliyetçi hudutlar bir İngiliz subayını esir almışlar ve her iki taraftan çok sayıda ölen ve yaralanan olmuştur.


İstanbul’daki İngiltere Yüksek Komiseri Koramiral De Robeck, Bursa valisine bir ültimatom göndererek şehri uçak bombardımanıyla yerle bir edebileceğini belirtmiştir. Ultimatom metninde şöyle denmektedir:


‘Barış şartlarını tanımayan Milliyetçi kuvvetler İngiliz işgali altındaki bir bölgeye saldırarak çıkartma kuvvetlerimize engel olmuş ve zarara yol açmışlardır. İngilizlere ve diğer İtilaf Devletleri birliklerine karşı bu kabil bir saldırı hareketinin tekrarlanması halinde Bursa şehrinin havadan bombardıman edilerek ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu ağır kararın uygulanmasını önlemek amacıyla, emrinizdeki bütün kuvvetlere saldırgan tutumlarına son vermeleri ve hiçbir çıkartma harekatımıza engel olmamaları yolunda kesin talimat vermenizi önemle rica ediyorum.’


(Kaynak: Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı / Osman Ulagay / Syf 102)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG