8 Aralık 1919 Pazartesi


Mustafa Kemal, Kilikya Bölgesi Kuvayi Milliye Komutanı Kozanoğlu Doğan Bey’e, Fransız Komiseri Nicola ile karşılıklı vaatlerini bildirerek silahlı bir baskın yapılmayışından üzülmemesinden fakat kazanılan fırsattan yararlanarak büyük bir harekete hazırlanmak gerektiğini yazdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 267)


Mustafa Kemal, Kara VasıPa verdiği talimatta Anadolu’ya silah ge­çirmenin Bafra-Vezirköprü yolu ile mümkün olduğunu bildirdi. Harbiye Ba­kanı Cemal Paşa’ya gönderdiği yazıda, Yahya Kaptan’ı savundu. Yahya Kaptan’ı Hükümet’e teslim etmek isteyen Binbaşı Necati’nin başka yere naklini is­tedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 268)


Mustafa Kemal, 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey’e gönderdiği mektup­ta, Sivas’taki bazı çalışmalarını anlattı. Toplanacak olan Mebuslar Meclisi mil­lete dayanarak vakur ve azimli bir tutum takınırsa, millet de vekillerine daya­narak bir birlik gösterirse, mahvolmaktan kurtulunabileceğini belirtti. Mülkiye memurlarının genellikle dönek olduğunu, kolordu komutanlarının ise azimlice çalıştıklarını ileri sürdü; kendisinin diktatör olduğu yolundaki propagandalar­dan yakındı ve yakında Temsil Kurulu’nun Seyitgazi’ye taşınacağını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 268)


İngiliz Yüksek Komiserliği memurlarından Hohler, Kürt ileri gelenlerinden Seyit Abdülkadir ile görüşmesini rapor haline getirdi: Seyit Abdülkadir, Mus­tafa Kemal’in kendileri için bir tehlike haline geldiğini söylüyor. Kürtçülük da­vasında kararlı görünüyor. Ben de Mustafa Kemal’in gittikçe zayıfladığını, on­dan korkmamaları gerektiğini söyledim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 268)


Tasviri Efkâr: Sivas’ta Kongre binası içinde­ki hayat.


Yenigün’de Y. Nadi, Türk Birliği başlıklı yazısında, Anzavur olayı üzerine Lütfı Fikri’nin “işler böyle memleket evladını birbirini yok etmeye gidecekse Hürriyet ve İtilafına da lanet olsun, İttihat ve Terakki’sine de!” diyen makalesi üzerinde durarak Türklerin tehlikelere karşı birlik olmaları gereği üzerinde yeniden duruyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 269)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG