9 Aralık 1920

Merkezi Sivas olan Üçüncü Kolordu Komutanlığı lağvedildi. Yerine, Amasya'da Merkez Ordusu kurularak komutanlığına eski 17. Kolordu Komutanı ve İzmir eski Valisi Nurettin Paşa atandı. Merkez Ordusu'nun kuruluş amacı, Pontoscu Rumları ve çevredeki asayişsizliği bastırmak. Nurettin Paşa, hükümet kararıyla Karadeniz bölgesindeki Rum erkeklerini göçe tabi tutacak, burada kullandığı yöntemlerle Hıristiyan dünyasında, Koçkiri hareketini bastırmadaki şiddetiyle de TBMM'nde sert eleştirilere sebep olacak, görevden alınacak, kendisini divanı harbe verilmekten Mustafa Kemal kurtaracaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Meclis'in gizli oturumunda Mustafa Kemal, Bilecik görüşmelerinin Sovyetleri kuşkulandırdığını ve yardımın kesilmesine sebep olduğunu, Anadolu'ya bu kurulun gönderilmesinin İtilaf Devletleri'nin bir provakasyonu olduğunu söyledi. Ayrıca milis kuvvetlerinden düzenli orduya geçişin gerekliliği üzerinde duruldu. Meclis'in açık görüşmelerinde matbaa araçları, kitap ve gazete kağıtlarının gümrüksüz olarak getirilmesini öngören Hükümet teklifi görüşülmeksizin 4 redde karşı 91 oyla kabul edildi. Zonguldak kömür madenlerinde çalışan memurların maaşlarına hayat pahalılığı sebebiyle bir misli zam yapıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İtilaf Devletleri, Yunanistan'a bir nota daha vererek Kral Konstantin yeniden Yunan tahtına geçerse Yunanistan'a yardım etmeyeceklerini bildirdiler. Karar 4 Aralık'ta Londra'da İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümet temsilcileri toplantısında alınmış, 3 Aralık'ta da ilk ortak ihtar yapılmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Antep Milli Kuvvetler Komutanı Ôzdemir Bey ve şehir ileri gelenleri gece Büyük Millet Meclisi'ne başvurdular: "Manda kelimesinin M'sini bile kabul etmiyoruz. 9 aydır hep bunun için çarpışıyoruz. Şerefli bir ölüm bundan yüz kere daha hayırlıdır. Haksız bir karan kanımızla sileceğiz. Bu facianın sona erdirilmesi için aracılığınızı dileriz"


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Çerkez Ethem, Mustafa Kemal'e Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'i şikayet etti. Komutanı olduğu 1. Kuvayı Seyyare'nin onaylı ödeneğinin verilmediğini bildirerek gereken kimselerin uyarılmasını istedi. Reşit Bey, İsmet Bey'e Kütahya'dan çektiği telde, meselenin halledildiğini bildirdi. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe'yi Hükümet'e karşı kışkırttı: "Seni, beni, Yörük Ali'yi imhaya karar vermişlerdir. Size Refet, bana İsmet Bey memur edildi. Bu namussuzlar hazıra konmuşlardır. Sıkı bağlantı kuralım. Birbirimize sanlalım..."


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


İngiliz gizli servisinden 6 Aralık'ta gönderilen ve Dimitri Atchkoffla yeni bir görüşmeden söz eden rapora W.S. Edmonds tarafından düşülen 5 sayfalık notta, Mustafa Kemal'le uzlaşmanın İngiltere için tehlikeler yaratacağı, kazanç elde eden Türklerin İslam ülkelerinde İngiliz yönetimi aleyhine geçebilecekleri ileri sürüldü. Bolşeviklerin kucağına itmemek için Mareşal İzzet Paşa ve Cavit Bey gibi ılımlı milliyetçilerin içinde olduğu, İngiltere ve Fransa'nın desteğine dayanan bir Genç Türk hükümetinin kurulabileceği, böylece aşırıların etkisizleştirileceği, İngiliz şartlarını kabul etmesi halinde Mustafa Kemal'in, kabineye girmesine ses çıkarılmayarak denetim altına alınabileceği anlatıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey, Karabekir'i Ermeni seferinden ötürü kutladı. Milletimize, tarihimize hediye ettiğin muzafferiyet ile istikbalimizi açtın, dedi, ne kadar malzeme göndereceğini sordu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG