9 Ocak 1921

6 Ocak'ta bir keşif saldırısına başlayan Yunan kuvvetleri, Bilecik ve Bozöyük'ü de işgal ederek İnönü mevzileri önüne geldiler. Yetişen Türk kuvvetleri de İnönü'nde yerlerini aldı. Birinci lnönü Savaşı yarın. Ankara uyku uyumuyor. Mebuslar harita başında hareketin gelişmesini adım adım izliyorlar. Mustafa Kemal, sorulara kesin cevaplar yerine "Bakalım harekatın gelişmesi ne gösterecek" gibi karşılıklar veriyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Batı Cephesi birlikleri ile Ethem kuvvetleri arasındaki çarpışmalar devam ediyor. 190. Alay, 61.Tümen Suvari Tugayı birkaç yerde Kuvayı Seyyare ile çarpıştılar. Ethem kuvvetlerinin Derbent çevresindeki saldırısı, İnönü mevzilerine gitmeye hazırlanan 174. Alay'ın hareketini geri bırakmasına sebep oldu. Yunan uçakları, Türk kuvvetleri üzerine Ethem'in bir bildirisini attılar: "Ey askerler, şerre alet olmayınız ! Aksi halde geliyorum ha!..."


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan)


Bir Türk jandarmasına karşı koyduğu ve onu tehdit ettiği gerekçesiyle Türk mahkemeleri tarafından yargılanan Amerika Birleşik Devletleri Yakın Doğu’ya Yardım Komisyonu üyesi Raymond Custer altı ay hapis cezasına mahkum oldu. Custer’i kurtarmak amacıyla girişilen çabalardan olumlu bir sonuç alınamayacağı sanılıyor


AMERİKAN BASININDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI / OSMAN ULAGAY / 118


Ben 9 Ocak günü İnönü’ye yetiştim. İlk kıtalarla oraya geldiğim zaman muharebe devam ediyordu. Yunanlıların karşısında dövüşerek çekilen 24. Tümen ve Ankara’dan yetişen kuvvetler, Yunan taarruzuna karşı durmaya çalışıyorlardı. Fakat düşman, İnönü istasyonunu bile işgal etmişti. Getirdiğim kıtaları hemen muharebeye soktum ve istasyonu işgal eden kuvvetleri bertaraf edildi.


İSMET İNÖNÜ HATIRALARI / 231GUN GUN KUTULUS yazi.JPG